Categorie CE/C1E met vakbekwaamheid

Wanneer rijbewijs CE/C1E met vakbekwaamheid?

Brochure
Veelgestelde vragen

Wanneer rijbewijs CE/C1E met vakbekwaamheid?

Sinds 10/09/2009 dienen bepaalde bestuurders van een voertuig van de categorie C, C1, CE of C1E die professioneel vervoeren verrichten, te voldoen aan de vakbekwaamheidsvoorschriften. Bent u in het bezit van een rijbewijs C of C1 zonder vakbekwaamheid en wenst u een aanhangwagen met een maximaal toegelaten massa van meer dan 750 kg te trekken in het kader van professionele doeleinden, dan kan u het behalen van het rijbewijs CE/C1E met vakbekwaamheid combineren.

Stappenoverzicht

Het behalen van een rijbewijs CE/C1E met vakbekwaamheid bestaat uit volgende stappen:

  • Theorie-examen
  • Geneeskundig onderzoek
  • Scholing met een erkende rijschool
  • Scholing met vrije begeleiding
  • Praktijkexamen
  • Nascholing

Theorie-examen CE/C1E met vakbekwaamheid

Vanaf 17 jaar en 9 maanden mag u het theorie-examen afleggen in een examencentrum naar keuze. Dit kan alleen op afspraak. In het Nederlands kan u hiervoor terecht in 16 examencentra.

U kan 6 uur theorieonderricht volgen in een erkende rijschool of u kan zelf voor uw theorieopleiding zorgen. Het aantal herkansingen is onbeperkt.

Het theorie-examen bestaat uit 3 proeven: een proef bestaande uit 100 meerkeuzevragen, een proef bestaande uit 8 case study’s en een mondelinge proef.

Wenst u het theorie-examen af te leggen in een vertraagde zitting?

Wenst u het theorie-examen af te leggen met een tolk?

Nadat u geslaagd bent voor het theorie-examen, kan u kiezen tussen een praktische scholing met een erkende rijschool of een scholing met begeleider.

Bent u al houder van een buitenlands rijbewijs?

Alle informatie over het theorie-examen vindt u in onze informatiebrochure bovenaan deze pagina.

Geneeskundig onderzoek CE/C1E met vakbekwaamheid

Voordat u een voorlopig rijbewijs “model 3” of voordat u het praktijkexamen kan afleggen, moet u een onderzoek ondergaan dat vaststelt of u voldoet aan de voorgeschreven normen. In een eerste fase ondergaat u een oogonderzoek door een oogarts naar keuze, in een tweede fase ondergaat u een medisch onderzoek bij een erkend arts. Pas nadat de tweede fase gevolgd werd, zal u een rijgeschiktheidsattest voor groep 2 verkrijgen. Dit attest is maximum 5 jaar geldig.

Indien u reeds in het bezit bent van een rijbewijs waarvoor dit geneeskundig onderzoek vereist is, en op voorwaarde dat dit nog geldig is, hoeft u uiteraard geen nieuw geneeskundig onderzoek te ondergaan.

Scholing met een erkende rijschool CE/C1E met vakbekwaamheid

Kiest u voor een praktische scholing zonder begeleider, dan moet u eerst ten minste 8 uur praktijkonderricht volgen bij een erkende rijschool en houder zijn van een getuigschrift van praktijkonderricht, afgeleverd door deze rijschool.

Als u geslaagd bent voor het theorie-examen, houder bent van het getuigschrift van praktijkonderricht en ten minste 18 jaar oud bent, mag u het praktijkexamen afleggen met een voertuig van de rijschool, vergezeld door de instructeur van de rijschool.

Bent u gestart met een scholing zonder begeleider, maar wilt u later toch overstappen naar een scholing met begeleider?

Alle informatie over de scholingsmethodes vindt u in onze informatiebrochure bovenaan deze pagina.

Scholing met vrije begeleiding CE/C1E met vakbekwaamheid

Kiest u voor een praktische scholing met begeleider, dan mag u één of twee personen kiezen als begeleider.

Als u geslaagd bent voor het theorie-examen en vanaf de leeftijd van 18 jaar, kan u een voorlopig rijbewijs “model 3” aanvragen bij uw gemeentebestuur. Uw begeleider(s) zal(zullen) vermeld worden op de achterzijde van uw voorlopig rijbewijs. Het voorlopig rijbewijs “model 3” is 1 jaar geldig.

Eenmaal houder van uw voorlopig rijbewijs, mag u de weg op! Let wel, u moet altijd vergezeld zijn van ten minste één van uw begeleiders en/of van een gebrevetteerde rijinstructeur! U mag maximum 2 personen vervoeren, ofwel 1 begeleider en 1 passagier, ofwel 2 begeleiders.

Na ten minste 1 maand stage, mag u het praktijkexamen afleggen.

Bent u gestart met een scholing met begeleider, maar is uw voorlopig rijbewijs vervallen?

Alle informatie over de scholingsmethodes vindt u in onze informatiebrochure bovenaan deze pagina.

Praktijkexamen CE/C1E met vakbekwaamheid

Om het praktijkexamen te mogen afleggen, moet u sinds minder dan 3 jaar geslaagd zijn voor het theorie-examen, ten minste 1 maand stage hebben doorlopen onder dekking van een voorlopig rijbewijs of ten minste 8 uur praktijkonderricht gevolgd hebben bij een erkende rijschool, en ten minste 18 jaar oud zijn.

Is de geldigheid van uw voorlopig rijbewijs verlopen?

Het praktijkexamen bestaat uit 3 proeven: een proef op privéterrein, een proef basiskwalificatie en een proef op de openbare weg. Pas nadat u bent geslaagd voor de proef op privéterrein, kan u toegelaten worden tot de proef op de openbare weg.

Het praktijkexamen kan afgelegd worden in een examencentrum naar keuze.

Als u het examen aflegt onder dekking van een voorlopig rijbewijs “model 3”, moet u na 2 mislukkingen voor het praktijkexamen 4 uur praktijkonderricht volgen alvorens u te kunnen aanbieden voor een nieuwe poging. Het voertuig van de rijschool is verplicht vanaf het derde examen.

Wenst u het praktijkexamen af te leggen met een tolk?

Alle informatie over het praktijkexamen vindt u in onze informatiebrochure bovenaan deze pagina.


Proef op privéterrein

Op een privéterrein moeten 4 basismanoeuvres uitgevoerd worden:

  1. Voorafgaande controles.
  2. In rechte lijn achteruitrijden.
  3. Achteruitrijden tot tegen een laadkaai.
  4. Achteruit in een garage rijden.

Alle informatie over de proef op privéterrein vindt u in onze informatiebrochure bovenaan deze pagina.


Proef basiskwalificatie

De proef basiskwalificatie wordt afgelegd onder de vorm van een scenario, bepaald door lottrekking, waarin u gevraagd zal worden om bepaalde richtlijnen uit te voeren.

De doelstelling bestaat erin na te gaan of u in staat bent een lading correct vast te maken, lichamelijke risico’s te voorkomen bij het laden van een lading, criminaliteit te voorkomen, noodsituaties te beoordelen alsook of u de basisprincipes van het invullen van een schadeformulier of vrachtbrief kent.

Alle informatie over de proef basiskwalificatie vindt u in onze informatiebrochure bovenaan deze pagina.


Proef op de openbare weg

Nadat u bent geslaagd voor de proef op privéterrein, kan u toegelaten worden voor de proef op de openbare weg gedurende de geldigheid van deze geslaagde proef op privéterrein (3 jaar).

Tijdens de proef op de openbare weg moet u vergezeld zijn van één van uw begeleiders of uw instructeur van de erkende rijschool.

De proef op de openbare weg duurt minimum 90 minuten waarbij zal worden nagegaan of u het minimumniveau in rijvaardigheid bereikt en voldoende veiligheidswaarborgen biedt, die nodig zijn om in het verkeer verdere rijervaring op te doen.

Bent u al houder van een buitenlands rijbewijs?

Hier vindt u een overzicht van de centra waar u een afspraak kan vastleggen voor het praktijkexamen.

Alle informatie over de proef op de openbare weg vindt u in onze informatiebrochure bovenaan deze pagina.

Nadat u geslaagd bent voor het praktijkexamen, krijgt u een formulier “Aanvraag om een rijbewijs” en een “Getuigschrift basiskwalificatie”. Deze formulieren moet u binnen de 3 jaar indienen bij uw gemeentebestuur om een rijbewijs te verkrijgen.

Pas wanneer u houder en drager bent van een rijbewijs, mag u rijden op de openbare weg!

Nascholing CE/C1E met vakbekwaamheid

Wanneer u een rijbewijs CE/C1E hebt bekomen met vakbekwaamheid, moet u, om deze vakbekwaamheid te behouden, een nascholingscursus volgen. Dit betreft een lessenreeks van 35 uur over een periode van 5 jaar en wordt verstrekt door opleidingscentra erkend door de bevoegde overheid.

Kalm
Druk
Zeer druk
Volzet
Enkel op afspraak
Gesloten
Geen info beschikbaar
Antwerpen
Antwerpen
Noorderlaan 34-36 - 2060 Antwerpen
Brasschaat
Sint-Jobsesteenweg 134 - 2930 Brasschaat
Deurne
Santvoortbeeklaan 34-36 - 2100 Antwerpen
Heist-op-den-Berg
Wouwerstraat 5A - 2220 Heist-op-den-Berg
Hoboken
Pierre van den Eedenstraat 100 - 2660 Antwerpen
Malle
Ambachtsstraat 17 - 2390 Malle
Mechelen
Brusselsesteenweg 460 - 2800 Mechelen
Turnhout
Veedijk 40 - 2300 Turnhout
Willebroek
Hoeikensstraat 1B - 2830 Willebroek
Limburg
Alken
Industrieterrein Kolmen 1308 - Pickardstraat 30 - 3570 Alken
Hechtel-Eksel
Eindhovensebaan 50 - 3941 Hechtel-Eksel
Oost-Vlaanderen
Brakel
Industrielaan 8 - 9660 Brakel
Dendermonde
Cooremannekens 12 - 9200 Dendermonde
Eeklo
Industrielaan 15 - 9900 Eeklo
Erembodegem
Industrielaan 24 - 9320 Erembodegem
Nazareth
Venecoweg 16 - 9810 Nazareth
Sint-Denijs-Westrem
Poortakkerstraat 127 - 9051 Gent
Sint-Niklaas
Oostjachtpark 8 - 9100 Sint-Niklaas
Stekene
Zavelstraat 25 - 9190 Stekene
Wondelgem
Industrieweg 2 - 9032 Gent
Zwijnaarde
Buitenring-Zwijnaarde 1 - 9052 Gent
Vlaams-Brabant
Diest
Industrieterrein 2 7 - 3290 Diest
Londerzeel
Technologielaan 37 - 1840 Londerzeel
Rotselaar
Wingepark 3 - 3110 Rotselaar
Tienen
Sint-Maurusweg 23 - 3300 Tienen
Zellik
Z.1 Researchpark 90 - 1731 Asse
Zemst
Erasmuslaan 21 - 1804 Cargovil
West-Vlaanderen
Brugge
Kolvestraat 29 - 8000 Brugge
Deerlijk
Pontstraat 87 - 8540 Deerlijk
Diksmuide
Steenbakkerijstraat 2 - 8600 Diksmuide
Ichtegem
Arthur Coussensstraat 75 - 8480 Ichtegem
Ieper
Rozendaalstraat 26 - 8900 Ieper
Oostende
Zandvoordestraat 442A - 8400 Oostende
Roeselare
Roelensbeekstraat 2 - 8800 Roeselare
Tielt
Meulebeeksesteenweg 10 - 8700 Tielt
Wevelgem
Noordstraat 3 - 8560 Wevelgem