Veelgestelde vragen

Veel gestelde vragen over het rijbewijs in Vlaanderen

Ik ben Belg en studeer in België, maar woon in het buitenland. Kan ik toch in België een rijbewijs bekomen?

Ja. Als ik het bewijs lever dat ik ben ingeschreven in een Belgische onderwijsinstelling gedurende een periode van ten minste 6 maanden, kan ik in België examens afleggen om een rijbewijs te bekomen.

Ik ben niet Belg, maar ik verblijf momenteel in België om te studeren. Kan ik in België een rijbewijs bekomen?

Ja. Als ik het bewijs lever dat ik ben ingeschreven in een Belgische onderwijsinstelling gedurende een periode van ten minste 6 maanden, kan ik in België examens afleggen om een rijbewijs te bekomen.

Ik ben houder van een erkend buitenlands rijbewijs. Wat moet ik doen om een Belgisch rijbewijs te verkrijgen?

Als mijn rijbewijs werd afgeleverd door het land waar ik mijn gewone verblijfplaats had op het ogenblik van de afgifte en mijn rijbewijs werd afgeleverd vóór mijn inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van een Belgische gemeente, dan ben ik vrijgesteld van scholingen en van de examens om een Belgisch rijbewijs te bekomen. Ik kan mijn erkend buitenlands rijbewijs gewoon omruilen voor een Belgisch rijbewijs bij mijn gemeentebestuur.

Ik ben houder van een niet-erkend buitenlands rijbewijs. Wat moet ik doen om een Belgisch rijbewijs te verkrijgen?

Er zijn geen uitzonderingen meer als houder van een niet-erkend buitenlands rijbewijs.

Ik moet voldoen aan alle scholingsvoorwaarden en ben verplicht te slagen voor een theorie- en praktijkexamen.

Theorie-examen cat. B : Na tweemaal niet slagen voor het theorie-examen moet ik minimum 12 uur theorieonderricht volgen in een erkende rijschool vooraleer een derde examen te mogen afleggen.

Praktijkexamen cat. B : Ik zal eerst moeten oefenen met een voorlopig rijbewijs (minimum 3 maanden) vooraleer het praktijkexamen af te leggen . Indien ik tweemaal niet geslaagd ben voor het praktijkexamen zal ik 6 uur praktijklessen moeten volgen in een erkende rijschool.

Mag ik kiezen in welk examencentrum ik het theorie-examen ga afleggen?

Ja. Voor een theorie-examen heb ik steeds de vrije keuze van examencentrum. Ik ben dus niet gebonden aan één bepaald centrum. Hier vind ik de contactgegevens van alle Vlaamse centra en hun openingsuren.

Ik wens een theorie-examen af te leggen, maar ik heb dyslexie. Wat moet ik doen?

De wetgeving laat toe dat bepaalde kandidaten meer tijd krijgen voor het theorie-examen. Dit wordt een ‘examen in vertraagde zitting’ genoemd. De vragen worden voorgelezen door een examinator en de kandidaat krijgt meer tijd om te antwoorden.

Om in aanmerking te komen voor het vertraagd examen is een getuigschrift of attest nodig van één van volgende instanties: Centrum voor leerlingenbegeleiding, Centrum voor beroepsoriëntering, Instituut voor buitengewoon onderwijs, Centrum voor observatie of begeleiding of een OCMW.

Kandidaten die vijfmaal niet slaagden voor het theorie-examen, kunnen dat eveneens afleggen in een vertraagde zitting. In dat geval is geen getuigschrift of attest nodig.

Neem contact op met uw examencentrum voor een afspraak of meer inlichtingen.

De geldigheid van mijn theorie-examen is verlopen. Wat moet ik doen?

Als de geldigheid van mijn theorie-examen is verlopen (maximaal 3 jaar geldig), dan moet ik opnieuw een theorie-examen afleggen.

Ik zoek een erkende rijschool in mijn buurt. Waar kan ik hiervoor terecht?

Federdrive is een overkoepelende organisatie voor erkende rijscholen in België. Op hun website kan u een rijschool opzoeken. Voor Franstalige rijscholen in België kan u terecht bij FAA.

Ik heb een afspraak voor een praktijkexamen maar ik ben die dag onverwachts verhinderd. Wat moet ik doen?

Indien de afspraak van je praktijkexamen van de categorie AM,A1,A2,A,B,BE of G door overmacht niet kan doorgaan, neem je zo snel mogelijk contact op met het examencentrum om de afspraak te annuleren. Bij laattijdige annulering (minder dan 3 dagen vóór de afspraak), zal ik een retributiebijslag moeten betalen. In geval van overmacht (vb. ziekte, overlijden, onbeschikbaarheid examenvoertuig) kan ik terugbetaling of vrijstelling van deze retributie aanvragen bij het examencentrum. Hiervoor moet ik een bewijsstuk zoals een geneeskundig getuigschrift, een overlijdensbericht of een PV of melding van de politie kunnen voorleggen.

Indien de afspraak van je praktijkexamen van de groep C of D door overmacht niet kan doorgaan neem je zo snel mogelijk contact op met het examencentrum om de afspraak te annuleren. Bij laattijdige annulering (minder dan 3 dagen vóór de afspraak), zal ik een retributiebijslag moeten betalen. Om de terugbetaling aan te vragen gebruik ik volgend document :Document om vrijstelling of terugbetaling aan te vragen van de retributiebijslag bij de Vlaamse overheid.

Aan welke medische minimumnormen moet ik voldoen om een voorlopig rijbewijs categorie AM,A,B, BE te kunnen verkrijgen.

Om een voorlopig rijbewijs of een rijbewijs te kunnen verkrijgen, moet u een verklaring op eer ondertekenen waarmee u verklaart dat u bij uw weten niet lijdt aan lichaamsgebreken of aandoeningen, die vermeld zijn in bijlage 6 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

Lees aandachtig de folder met de medische minimumnormen betreffende de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig.

Indien u de folder hebt gelezen en begrepen, en de verklaring op eer kan ondertekenen, kan u een (voorlopig) rijbewijs aanvragen.

Indien u de folder hebt gelezen en begrepen, maar de verklaring op eer niet kan ondertekenen, moet u zich wenden tot een arts naar keuze.

Kalm
Druk
Zeer druk
Volzet
Enkel op afspraak
Gesloten
Geen info beschikbaar
Antwerpen
Antwerpen
Noorderlaan 34-36 - 2060 Antwerpen
Brasschaat
Sint-Jobsesteenweg 134 - 2930 Brasschaat
Deurne
Santvoortbeeklaan 34-36 - 2100 Antwerpen
Heist-op-den-Berg
Wouwerstraat 5A - 2220 Heist-op-den-Berg
Hoboken
Pierre van den Eedenstraat 100 - 2660 Antwerpen
Malle
Ambachtsstraat 17 - 2390 Malle
Mechelen
Brusselsesteenweg 460 - 2800 Mechelen
Turnhout
Veedijk 40 - 2300 Turnhout
Willebroek
Hoeikensstraat 1B - 2830 Willebroek
Limburg
Alken
Industrieterrein Kolmen 1308 - Pickardstraat 30 - 3570 Alken
Hechtel-Eksel
Eindhovensebaan 50 - 3941 Hechtel-Eksel
Oost-Vlaanderen
Brakel
Industrielaan 8 - 9660 Brakel
Dendermonde
Cooremannekens 12 - 9200 Dendermonde
Eeklo
Industrielaan 15 - 9900 Eeklo
Erembodegem
Industrielaan 24 - 9320 Erembodegem
Nazareth
Venecoweg 16 - 9810 Nazareth
Sint-Denijs-Westrem
Poortakkerstraat 127 - 9051 Gent
Sint-Niklaas
Oostjachtpark 8 - 9100 Sint-Niklaas
Stekene
Zavelstraat 25 - 9190 Stekene
Wondelgem
Industrieweg 2 - 9032 Gent
Zwijnaarde
Buitenring-Zwijnaarde 1 - 9052 Gent
Vlaams-Brabant
Diest
Industrieterrein 2 7 - 3290 Diest
Londerzeel
Technologielaan 37 - 1840 Londerzeel
Rotselaar
Wingepark 3 - 3110 Rotselaar
Tienen
Sint-Maurusweg 23 - 3300 Tienen
Zellik
Z.1 Researchpark 90 - 1731 Asse
Zemst
Erasmuslaan 21 - 1804 Cargovil
West-Vlaanderen
Brugge
Kolvestraat 29 - 8000 Brugge
Deerlijk
Pontstraat 87 - 8540 Deerlijk
Diksmuide
Steenbakkerijstraat 2 - 8600 Diksmuide
Ichtegem
Arthur Coussensstraat 75 - 8480 Ichtegem
Ieper
Rozendaalstraat 26 - 8900 Ieper
Oostende
Zandvoordestraat 442A - 8400 Oostende
Roeselare
Roelensbeekstraat 2 - 8800 Roeselare
Tielt
Meulebeeksesteenweg 10 - 8700 Tielt
Wevelgem
Noordstraat 3 - 8560 Wevelgem