Expertise

Research & Development

GOCA Vlaanderen wil hét expertisecentrum zijn voor de sector van de autokeuring en examinering voor het rijbewijs. Daarom initieert het tal van projecten en trajecten om die kennis verder uit te bouwen en te verfijnen. Vanuit haar eigen research & development cel, maar ook in samenwerking met andere kenniscentra, nationale en internationale spelers.


R&D Autokeuring - 2020-2024

  • Motorfietskeuring
  • Autonome voertuigsystemen
  • Emissiemetingen
  • Modernisering tweedehandskeuring

Het R&D-onderzoek voor de sector van de autokeuring is de komende jaren toegespitst op de invoering van de motorfietskeuring, aangepaste keuringstechnieken voor autonome voertuigsystemen en de meting van verschillende voertuigemissies.

Motorfietskeuring

Een Europese Richtlijn uit 2014 voorziet een motorfietskeuring tegen 1 januari 2022. Het gaat meer specifiek over twee- en driewielige voertuigen van de categorieën L3e, L4e, L5e en L7e, met een cilinderinhoud van meer dan 125 cm3. GOCA Vlaanderen werkte alvast een keuringshandboek en bijhorende opleiding uit voor de algemene periodieke keuring. Daarnaast wordt ook een keuring na ongeval en een keuring voor verkoop (tweedehandskeuring) voorzien. Hiermee heeft de sector alvast een implementatieplan klaar, voor verder overleg met de bevoegde Vlaamse overheid.

Autonome voertuigsystemen

GOCA Vlaanderen blijft inzetten op studie en onderzoek naar aangepaste keuringstechnieken voor de modernste voertuigen en technologieën. Op het vlak van elektronische rijhulpmiddelen, ‘connected cars’, autonoom rijdende wagens en andere geautomatiseerde systemen is het belangrijk om de trends op voet te kunnen volgen. GOCA Vlaanderen onderhoudt daarom goede contacten op internationaal niveau, onder meer binnen CITA (International Motor Vehicle Inspection Committee). Ook de toegang tot relevante technische informatie van voertuigfabrikanten is een meerwaarde om specifieke nieuwe keuringsmethodes te kunnen ontwikkelen.

Emissiemetingen

De R&D-afdeling van GOCA Vlaanderen heeft de laatste jaren heel wat expertise opgebouwd in de keuring van de emissiebestrijdingssystemen. De focus ligt daarbij op meettechnieken om defecte, gemanipuleerde of verwijderde emissiebestrijdingssystemen te detecteren. Hierbij zijn de belangrijkste uitlaatgassen fijnstof (PN) en stikstof (NOx). In 2019 voerde GOCA Vlaanderen een belangrijk onderzoek naar de meting van fijnstofdeeltjes. Deze studie werd in 2020 verder uitgewerkt, met extra testen en een opvolging van de evolutie in de markt. Zo werd in Nederland een eerste deeltjesteller goedgekeurd, die GOCA Vlaanderen in het voorjaar van 2021 kon testen. En eind 2020 werd GOCA Vlaanderen geselecteerd voor het uitwerken van een nieuwe NOx-emissietest, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Modernisering tweedehandskeuring

Sinds 2006 wordt bij verkoop van een personenwagen een specifieke keuring uitgevoerd. Naast de reguliere technische, veiligheids- en milieukeuring worden tijdens een tweedehandskeuring 80 bijkomende punten gecontroleerd. De resultaten hiervan worden gebundeld in het ‘tweedehandsrapport’, een belangrijke bron van informatie voor de potentiële koper. In het licht van de voortdurende technologische ontwikkelingen willen GOCA Vlaanderen en de ondernemingen binnen de sector deze keuring evalueren en waar nodig bijsturen. Dit kan door nieuwe meettechnieken en bijkomende controles toe te voegen. Mogelijkheden zijn: de invoering de nieuwe deeltjesteller voor fijnstof binnen de emissiemeting en bijkomende controles voor bijvoorbeeld de airco, airbags, batterij, … Maar ook bestaande keuringspunten kunnen vervangen worden door nieuwe met een grotere actuele waarde voor de klant.


R&D Rijbewijs - 2020-2024

  • Digitaal uitwisselingsplatform
  • Antifraude-reglement
  • Audiotolk
  • Afschaffing scholingsvrijstelling voor niet-erkende buitenlandse rijbewijzen
  • Invoering hogere vaardigheden GDE-matrix


De R&D-projecten voor de examinering van het rijbewijs passen in onze visie rond digitalisering, klantgerichtheid en fraudebestrijding. Zo wordt verder ingezet op een doorgedreven digitalisering van de verschillende processen in de examencyclus, met het oog op een vereenvoudigde administratie.

Digitaal uitwisselingsplatform

Een belangrijk project binnen de rijopleidingssector is een online uitwisselingsplatform, waarbij informatie gedeeld wordt tussen rijscholen, examencentra, de Vlaamse overheid en lokale besturen. Op die manier ontstaat een volledig en coherent beeld van de kandidaat-bestuurders en hun opleidingstraject. Het platform zal een einde maken aan het papieren tijdperk en zo ook de kans op verlies en fraude van documenten verkleinen. Dit project zal gefaseerd uitgerold worden vanaf 1 januari 2022.

Antifraude-reglement

GOCA Vlaanderen is, samen met de bevoegde overheid, mede-initiatiefnemer voor de invoering van een antifraude-reglement waarbij kandidaten die vervalste documenten gebruiken, verboden hulplijnen inschakelen tijdens het examen of zich agressief gedragen, tijdelijk geen examen meer mogen afleggen.

Audiotolk

Het invoeren van een geautomatiseerd systeem waarbij de vertaling van examenvragen gebeurt via een digitale drager geeft een grotere flexibiliteit voor de betrokken kandidaten. De examens kunnen dan immers op elk tijdstip en in elk examencentrum doorgaan. Bovendien zijn de examens uniformer, doordat er geen interpretatieverschillen kunnen ontstaan.

Afschaffing scholingsvrijstelling voor niet-erkende buitenlandse rijbewijzen

De herkomst en kwaliteit van buitenlandse rijbewijzen is vaak moeilijk te controleren. Daarom is het afschaffen van de scholingsvrijstelling voor dergelijke niet-erkende buitenlandse rijbewijzen een stap vooruit om fraude te vermijden en om de spelregels gelijk te maken voor alle kandidaten die een rijbewijs willen behalen. De examinering voor niet-erkende buitenlandse rijbewijzen was al verplicht.

Invoering hogere vaardigheden GDE-matrix

GOCA Vlaanderen en de ondernemingen uit de sector willen de huidige manier van examineren aanvullen met bijkomende vaardigheden uit de GDE-matrix (Goals for Driver Education). Verkeersinzicht, risicobewustzijn en zelfinschatting zijn vaardigheden die belangrijk zijn om de verkeersveiligheid te verhogen. Deze hogere vaardigheden nemen vooral toe door ervaring, maar kunnen ook versneld worden door training en opleiding. Examinering kan -naast het veilig besturen van een voertuig en de kennis van de wegcode- dan ook verdergaan in het evalueren van verkeersveilig gedrag. In welke mate reflecteert de rijstijl van de kandidaat defensief rijgedrag? Of in welke mate is de rijstijl van de kandidaat aangepast aan de weersomstandigheden of de nabijheid van zwakke weggebruikers? Of nog: in welke mate kan de kandidaat omgaan met nieuwe voertuigtechnologieën? Door verder in te zetten op een beter verkeersinzicht, kunnen we de kandidaat-bestuurder nog beter beoordelen en bovendien bijdragen tot een verhoging van de verkeersveiligheid.

Kalm
Druk
Zeer druk
Volzet
Enkel op afspraak
Gesloten
Geen info beschikbaar
Antwerpen
Antwerpen
Noorderlaan 34-36 - 2060 Antwerpen
Brasschaat
Sint-Jobsesteenweg 134 - 2930 Brasschaat
Deurne
Santvoortbeeklaan 34-36 - 2100 Antwerpen
Heist-op-den-Berg
Wouwerstraat 5A - 2220 Heist-op-den-Berg
Hoboken
Pierre van den Eedenstraat 100 - 2660 Antwerpen
Malle
Ambachtsstraat 17 - 2390 Malle
Mechelen
Brusselsesteenweg 460 - 2800 Mechelen
Turnhout
Veedijk 40 - 2300 Turnhout
Willebroek
Hoeikensstraat 1B - 2830 Willebroek
Limburg
Alken
Industrieterrein Kolmen 1308 - Pickardstraat 30 - 3570 Alken
Hechtel-Eksel
Eindhovensebaan 50 - 3941 Hechtel-Eksel
Oost-Vlaanderen
Brakel
Industrielaan 8 - 9660 Brakel
Dendermonde
Cooremannekens 12 - 9200 Dendermonde
Eeklo
Industrielaan 15 - 9900 Eeklo
Erembodegem
Industrielaan 24 - 9320 Erembodegem
Nazareth
Venecoweg 16 - 9810 Nazareth
Sint-Denijs-Westrem
Poortakkerstraat 127 - 9051 Gent
Sint-Niklaas
Oostjachtpark 8 - 9100 Sint-Niklaas
Stekene
Zavelstraat 25 - 9190 Stekene
Wondelgem
Industrieweg 2 - 9032 Gent
Zwijnaarde
Buitenring-Zwijnaarde 1 - 9052 Gent
Vlaams-Brabant
Diest
Industrieterrein 2 7 - 3290 Diest
Londerzeel
Technologielaan 37 - 1840 Londerzeel
Rotselaar
Wingepark 3 - 3110 Rotselaar
Tienen
Sint-Maurusweg 23 - 3300 Tienen
Zellik
Z.1 Researchpark 90 - 1731 Asse
Zemst
Erasmuslaan 21 - 1804 Cargovil
West-Vlaanderen
Brugge
Kolvestraat 29 - 8000 Brugge
Deerlijk
Pontstraat 87 - 8540 Deerlijk
Diksmuide
Steenbakkerijstraat 2 - 8600 Diksmuide
Ichtegem
Arthur Coussensstraat 75 - 8480 Ichtegem
Ieper
Rozendaalstraat 26 - 8900 Ieper
Oostende
Zandvoordestraat 442A - 8400 Oostende
Roeselare
Roelensbeekstraat 2 - 8800 Roeselare
Tielt
Meulebeeksesteenweg 10 - 8700 Tielt
Wevelgem
Noordstraat 3 - 8560 Wevelgem

onderzoek en ontwikkeling