Personenwagen

Wanneer rijbewijs B

Brochure
Veelgestelde vragen

Wanneer rijbewijs B?

Een rijbewijs B is vereist voor het besturen van:

  • een vierwieler met motor
  • een auto waarvan de MTM (maximaal toegelaten massa) ten hoogste 3.500 kg bedraagt, ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste 8 passagiers, de bestuurder niet meegerekend

Het rijbewijs B zal ook geldig verklaard worden voor de categorie AM.

Aan deze auto's mag een aanhangwagen worden gekoppeld met een MTM van ten hoogste 750 kg. Indien de MTM van de aanhangwagen meer dan 750 kg bedraagt, is het rijbewijs B voldoende, op voorwaarde dat de MTM van het samenstel (trekkend voertuig + aanhangwagen) ten hoogste 3.500 kg bedraagt. Daarentegen, indien de MTM van de aanhangwagen meer dan 750 kg bedraagt en de MTM van het samenstel meer dan 3.500 kg bedraagt, is het rijbewijs B met code 96 vereist.

Het rijbewijs B met code 96 is dan weer alleen voldoende op voorwaarde dat de MTM van het samenstel niet meer bedraagt dan 4.250 kg. Zoniet is het rijbewijs BE vereist.

Het rijbewijs BE is dan weer alleen voldoende op voorwaarde dat de MTM van de aanhangwagen niet meer bedraagt dan 3.500 kg. Zoniet is het rijbewijs C1E vereist behalve voor houders van een rijbewijs BE afgegeven voor 1/05/2013. De MTM van het samenstel mag niet meer bedragen dan 12.000 kg.

Stappenoverzicht

Het behalen van een rijbewijs B bestaat uit volgende stappen:

  • Theorie-examen
  • Scholing met een erkende rijschool
  • Scholing met vrije begeleiding
  • Praktijkexamen
  • Terugkommoment
Theorie-examen B

Vanaf 17 jaar mag u het theorie-examen afleggen in een examencentrum naar keuze.

U kan 12 uur theorieonderricht volgen in een erkende rijschool of u kan zelf voor uw theorieopleiding zorgen. Na twee mislukkingen voor het theorie-examen categorie B bent u wel verplicht 12 uur theorieonderricht te volgen alvorens u te kunnen aanbieden voor een derde poging. Dit onderricht mag voor of na de tweede mislukking zijn gevolgd. Er zijn een aantal uitzonderingen op de verplichting om theorieonderricht te volgen.

Wenst u het theorie-examen af te leggen in een vertraagde zitting?

Wenst u het theorie-examen af te leggen met een tolk?

Nadat u bent geslaagd voor het theorie-examen, kan u kiezen tussen een praktische scholing met een erkende rijschool of een scholing met begeleider.

Bent u al houder van een buitenlands rijbewijs?

Alle informatie over het theorie-examen vindt u in onze informatiebrochure bovenaan deze pagina.

Scholing met een erkende rijschool cat.B

Kiest u voor een praktische scholing zonder begeleider, dan moet u eerst ten minste 20 uur praktijkonderricht volgen bij een erkende rijschool en houder zijn van een bekwaamheidsattest, afgeleverd door deze rijschool.

Als u bent geslaagd voor het theorie-examen, houder bent van het bekwaamheidsattest en ten minste 18 jaar oud bent, kunt u een voorlopig rijbewijs “zonder begeleider” aanvragen bij uw gemeentebestuur. Het voorlopig rijbewijs “zonder begeleider” is 18 maanden geldig.

Eenmaal houder van uw voorlopig rijbewijs, mag u de weg op! U mag alleen rijden, of vergezeld door maximum 2 personen. Beide personen moeten voldoen aan de voorwaarden om begeleider te mogen zijn.

Na ten minste 3 maanden stage (5 maanden vanaf 01/03/2024 ) mag u het praktijkexamen afleggen.

Bent u gestart met een scholing zonder begeleider, maar wilt u later toch overstappen naar een scholing met begeleider?

Alle informatie over de scholingsmethodes vindt u in onze informatiebrochure bovenaan deze pagina.

Scholing met vrije begeleiding cat.B

Kiest u voor een praktische scholing met begeleider, dan mag u één of twee personen kiezen als begeleider.

Als u bent geslaagd voor het theorie-examen, kunt u een voorlopig rijbewijs “met begeleider” aanvragen bij uw gemeentebestuur. Uw begeleider(s) zal(zullen) vermeld worden op de achterzijde van uw voorlopig rijbewijs. Het voorlopig rijbewijs “met begeleider” is 36 maanden geldig.

Om een voorlopig rijbewijs te kunnen verkrijgen, moet u een verklaring op eer ondertekenen nadat u de folder over de minimumnormen hebt gelezen.

Eenmaal houder van uw voorlopig rijbewijs, mag u de weg op! Let wel, u moet altijd vergezeld zijn van ten minste één van uw begeleiders en/of van een gebrevetteerde rijinstructeur! Niemand anders dan deze personen mag in het voertuig plaatsnemen.

Na ten minste 3 maanden stage (5 maanden vanaf 01/03/2024) en pas vanaf de leeftijd van 18 jaar, mag u het praktijkexamen afleggen.

Bent u gestart met een scholing met begeleider, maar wilt u later toch overstappen naar een scholing zonder begeleider?

Alle informatie over de scholingsmethodes vindt u in onze informatiebrochure bovenaan deze pagina.

Vormingsmoment

Het vormingsmoment is verplicht voor begeleiders van kandidaat-bestuurders die een praktijkexamen afleggen met een geldig voorlopig rijbewijs 36 maanden of 12 maanden afgeleverd vanaf 1/03/2024.

De begeleider ontvangt een begeleidersattest na het volgen van een opleiding van 3 uur bij een erkende rijschool of een erkende lesgever. Het is 10 jaar geldig. Het vormingsmoment kost 20 euro.

U moet als begeleider minstens 5 maanden voor het praktijkexamen van uw kandidaat-bestuurder het vormingsmoment gevolgd hebben.

Meer details over het vormingsmoment kan u hier terugvinden.

De meest gestelde vragen (Q&A) kan u op deze link lezen. 

Praktijkexamen B

Het praktijkexamen bestaat uit 2 proeven: de GOCA-Risk Perception Test en een proef op de openbare weg. Pas nadat u beide proeven hebt afgelegd, krijgt u uw resultaat.
De GOCA-Risk Perception Test kan voor of na de proef op de openbare weg plaatsvinden. Informeer hierover verder bij het examencentrum waar u het praktijkexamen zal afleggen. Het praktijkexamen kan afgelegd worden in een examencentrum naar keuze.

Na elke 2 opeenvolgende mislukkingen voor het praktijkexamen categorie B bent u telkens verplicht 6 uur praktijkonderricht te volgen alvorens u te kunnen aanbieden voor een nieuwe poging.

Wenst u het praktijkexamen af te leggen met een tolk?

Bent u al houder van een buitenlands rijbewijs?

Alle informatie over het praktijkexamen vindt u in onze informatiebrochure bovenaan deze pagina.

GOCA-Risk Perception Test

De GOCA-Risk Perception Test is een proef die u aflegt op een computer, waarbij u moet aangeven welke mogelijke gevaren u hebt gezien tijdens een filmpje van ongeveer 30 seconden.

Zo verloopt de GOCA-Risk Perception Test:

Alle informatie over de GOCA-Risk Perception Test vindt u in onze informatiebrochure bovenaan deze pagina.

Proef op de openbare weg

Tijdens de proef op de openbare weg moet u vergezeld zijn van één van uw begeleiders. Bent u houder van een voorlopig rijbewijs “zonder begeleider”, dan moet u vergezeld zijn van een begeleidende persoon die voldoet aan de voorwaarden om begeleider te mogen zijn of van een instructeur van de erkende rijschool.

De proef op de openbare weg duurt ongeveer 40 minuten en omvat het uitvoeren van voorafgaande controles en 2 manoeuvres in beweging. Ook zal u gedurende 10 à 15 minuten zelfstandig moeten rijden, op basis van de instructies van een gps en wegwijzers.

Alle informatie over de proef op de openbare weg vindt u in onze informatiebrochure bovenaan deze pagina.

Nadat u geslaagd bent voor het praktijkexamen, krijgt u een formulier “Aanvraag om een rijbewijs”. Dit formulier moet u binnen de 3 jaar indienen bij uw gemeentebestuur om een rijbewijs te verkrijgen.

Pas wanneer u houder en drager bent van een rijbewijs, mag u rijden op de openbare weg!

Terugkommoment B

6 tot 9 maanden nadat u het rijbewijs B hebt verkregen in Vlaanderen, moet u een terugkommoment volgen als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

  1. U woont in een Vlaamse gemeente bij afloop van de termijn tijdens dewelke het terugkommoment moet worden gevolgd.
  2. U bent houder van een rijbewijs B dat is afgeleverd in een Vlaamse gemeente.
  3. U hebt uw laatste voorlopig rijbewijs in Vlaanderen aangevraagd vanaf 1/10/2017 (zie uitzonderingen).

Het terugkommoment is een verplichte opleiding van 4 uur, bestaande uit een groepsgesprek over o.m. uw attitude op de weg en praktijkoefeningen op een afgesloten terrein.

Meer details over het terugkommoment, procedures en erkende organisaties kunt u hier terugvinden.

U kan hier ook de folder downloaden. 

Kalm
Druk
Zeer druk
Volzet
Enkel op afspraak
Gesloten
Geen info beschikbaar
Antwerpen
Antwerpen
Noorderlaan 34-36 - 2060 Antwerpen
Brasschaat
Sint-Jobsesteenweg 134 - 2930 Brasschaat
Deurne
Santvoortbeeklaan 34-36 - 2100 Antwerpen
Heist-op-den-Berg
Wouwerstraat 5A - 2220 Heist-op-den-Berg
Hoboken
Pierre van den Eedenstraat 100 - 2660 Antwerpen
Malle
Ambachtsstraat 17 - 2390 Malle
Mechelen
Brusselsesteenweg 460 - 2800 Mechelen
Turnhout
Veedijk 40 - 2300 Turnhout
Willebroek
Hoeikensstraat 1B - 2830 Willebroek
Limburg
Alken
Industrieterrein Kolmen 1308 - Pickardstraat 30 - 3570 Alken
Hechtel-Eksel
Eindhovensebaan 50 - 3941 Hechtel-Eksel
Oost-Vlaanderen
Brakel
Industrielaan 8 - 9660 Brakel
Dendermonde
Cooremannekens 12 - 9200 Dendermonde
Eeklo
Industrielaan 15 - 9900 Eeklo
Erembodegem
Industrielaan 24 - 9320 Erembodegem
Nazareth
Venecoweg 16 - 9810 Nazareth
Sint-Denijs-Westrem
Poortakkerstraat 127 - 9051 Gent
Sint-Niklaas
Oostjachtpark 8 - 9100 Sint-Niklaas
Stekene
Zavelstraat 25 - 9190 Stekene
Wondelgem
Industrieweg 2 - 9032 Gent
Zwijnaarde
Buitenring-Zwijnaarde 1 - 9052 Gent
Vlaams-Brabant
Diest
Industrieterrein 2 7 - 3290 Diest
Londerzeel
Technologielaan 37 - 1840 Londerzeel
Rotselaar
Wingepark 3 - 3110 Rotselaar
Tienen
Sint-Maurusweg 23 - 3300 Tienen
Zellik
Z.1 Researchpark 90 - 1731 Asse
Zemst
Erasmuslaan 21 - 1804 Cargovil
West-Vlaanderen
Brugge
Kolvestraat 29 - 8000 Brugge
Deerlijk
Pontstraat 87 - 8540 Deerlijk
Diksmuide
Steenbakkerijstraat 2 - 8600 Diksmuide
Ichtegem
Arthur Coussensstraat 75 - 8480 Ichtegem
Ieper
Rozendaalstraat 26 - 8900 Ieper
Oostende
Zandvoordestraat 442A - 8400 Oostende
Roeselare
Roelensbeekstraat 2 - 8800 Roeselare
Tielt
Meulebeeksesteenweg 10 - 8700 Tielt
Wevelgem
Noordstraat 3 - 8560 Wevelgem