Veelgestelde vragen cat. B

Veelgestelde vragen over het rijbewijs cat. B in Vlaanderen.

Voor wie geldt de verplichting om 12 uur theorieonderricht te volgen niet?

Voor kandidaten:

  • die een attest van een keel-, neus- en oorarts kunnen voorleggen, waarin bevestigd wordt dat zij een zodanige gehoorhandicap hebben dat zij het theorieonderricht niet in normale omstandigheden kunnen volgen.
  • wiens mentale of intellectuele vermogen of graad van alfabetisme ontoereikend is, en die het theorie-examen afleggen in een vertraagde zitting. De kandidaat levert het bewijs dat hij zich in een van deze gevallen bevindt door het overleggen van een getuigschrift of attest van een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW), een instituut voor buitengewoon onderwijs, een centrum voor observatie of begeleiding of een centrum voor beroepsoriëntering.
  • die al 5 maal niet slaagden voor het theorie-examen en het theorie-examen afleggen in een vertraagde zitting.
Aan welke voorwaarden moet mijn begeleider voldoen?

Uw begeleider:

  • moet ingeschreven zijn in België en houder en drager zijn van een identiteitsdocument, afgegeven in België;
  • moet sinds ten minste 8 jaar houder en drager zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig om een voertuig van de categorie B te besturen (de bestuurder die enkel een speciaal aan zijn handicap aangepast voertuig mag besturen, mag niet als begeleider bij de scholing optreden, behalve indien de kandidaat aan dezelfde handicap lijdt en eveneens een speciaal aan deze handicap aangepast voertuig bestuurt);
  • mag niet vervallen zijn of, gedurende de laatste 3 jaar niet vervallen geweest zijn, van het recht om een motorvoertuig te besturen en moet voldaan hebben aan de examens en onderzoeken die hem eventueel door de rechter zijn opgelegd;
  • mag (behalve voor dezelfde kandidaat) niet op een ander voorlopig rijbewijs als begeleider vermeld geweest zijn binnen het jaar vóór de datum van afgifte van uw voorlopig rijbewijs. Dit verbod is niet van toepassing voor de begeleiding van eigen kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen of die van zijn/haar wettelijke partner.
  • Het vormingsmoment is verplicht voor begeleiders van kandidaat-bestuurders die een praktijkexamen afleggen met een geldig voorlopig rijbewijs 36 maanden of 12 maanden afgeleverd vanaf 1/03/2024.
Ik ben gestart met een scholing met begeleider. Kan ik overstappen naar een scholing zonder begeleider?

Als houder van een geldig voorlopig rijbewijs “met begeleider” kunt u tijdens uw stageperiode éénmaal van scholingsmethode veranderen en een voorlopig rijbewijs “zonder begeleider” aanvragen bij uw gemeentebestuur. Om het voorlopig rijbewijs “zonder begeleider” te kunnen verkrijgen, moet u sinds minder dan 3 jaar geslaagd zijn voor het theorie-examen, ten minste 20 uur praktijkonderricht hebben gevolgd via een erkende rijschool en houder zijn van een bekwaamheidsattest, afgeleverd door die erkende rijschool.

Opgelet, u kan slechts een omwisseling van voorlopig rijbewijs aanvragen tijdens de geldigheid van uw eerste voorlopig rijbewijs! Na het verstrijken van de geldigheid van uw eerste voorlopig rijbewijs moet u 3 jaar wachten alvorens een nieuw voorlopig rijbewijs met begeleider (36M) of zonder begeleider (18M) te kunnen verkrijgen. U kan wel eenmalig een voorlopig rijbewijs 12M verkrijgen na het volgen van 6 uur rijles in een erkende rijschool.

De stageperiode die u heeft gevolgd onder dekking van uw eerste voorlopig rijbewijs wordt in aanmerking genomen voor de minimumstage van 3 maanden (5 maanden vanaf 01/03/2024) voor het praktijkexamen.

Ik ben gestart met een scholing zonder begeleider. Kan ik overstappen naar een scholing met begeleider?

Als houder van een geldig voorlopig rijbewijs “zonder begeleider” kunt u tijdens uw stageperiode éénmaal van scholingsmethode veranderen en een voorlopig rijbewijs “met begeleider” aanvragen bij uw gemeentebestuur. Om het voorlopig rijbewijs “met begeleider” te kunnen verkrijgen, moet u sinds minder dan 3 jaar geslaagd zijn voor het theorie-examen en één of twee begeleiders hebben, die voldoen aan de voorwaarden om begeleider te mogen zijn.

Opgelet, u kan slechts een omwisseling van voorlopig rijbewijs aanvragen tijdens de geldigheid van uw eerste voorlopig rijbewijs! Na het verstrijken van de geldigheid van uw eerste voorlopig rijbewijs moet u 3 jaar wachten alvorens een nieuw voorlopig rijbewijs met begeleider (36M) of zonder begeleider (18M) te kunnen verkrijgen. U kan wel eenmalig een voorlopig rijbewijs 12M verkrijgen na het volgen van 6 uur rijles in een erkende rijschool.

De stageperiode die u heeft gevolgd onder dekking van uw eerste voorlopig rijbewijs wordt in aanmerking genomen voor de minimumstage van 3 maanden (5 maanden vanaf 01/03/2024) voor het praktijkexamen.

‍Mijn voorlopig rijbewijs is vervallen. Welke mogelijkheden heb ik nu nog?

Na het vervallen van de geldigheid van uw voorlopig rijbewijs 18M of 36M, moet u 3 jaar wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs 18M of 36M te kunnen verkrijgen. U kunt wel eenmaal een voorlopig rijbewijs M12 verkrijgen na het volgen van minimum 6 uur praktijkonderricht.

U mag alleen vergezeld zijn door één of beide van uw vaste begeleiders of door een zelfstandig gebrevetteerd instructeur met uitsluiting van alle andere passagiers.

U mag ook het praktijkexamen afleggen onder begeleiding van de rijschool in een rijschoolvoertuig met een erkend instructeur na het volgen van minimum 6 uur praktijkonderricht.

Op het moment dat u het praktijkexamen aflegt, moet u geslaagd zijn voor het theorie-examen sinds minder dan 3 jaar.

Voor wie geldt de verplichting om het terugkommoment te volgen niet?

U moet het terugkommoment niet volgen als u vanaf 1/10/2017 een nieuw voorlopig rijbewijs heeft aangevraagd om 1 van de volgende redenen:

  • omwille van verlies of diefstal, van een voorlopig rijbewijs dat u al had voor 1/10/2017.
  • omdat u een andere of nieuwe begeleider had.
Ik ben houder van een rijbewijs categorie B met de vermelding "automatisch". Wat moet ik doen om ook handgeschakelde voertuigen te kunnen besturen?

Indien de geldigheid van uw rijbewijs beperkt is tot het besturen van voertuigen met een automatische schakeling kan u de opheffing van deze vermelding "automatisch" of "code 78" bekomen. U moet hiervoor een nieuw praktijkexamen afleggen met een voertuig uitgerust met een handbediende schakeling. De proef omvat de GOCA-Risk Perception Test en een proef op de openbare weg.  Om u hierop voor te bereiden kan u een scholing volgen van minimum 2u in de rijschool of onder dekking van een voorlopig rijbewijs model 3, dat u onmiddellijk kan bekomen bij het gemeentebestuur op voorlegging van uw huidig rijbewijs B. Het document heeft een geldigheid van 12 maanden en het praktijkexamen kan ten vroegste na 1 maand stageperiode afgelegd worden. Tijdens de stageperiode dient u steeds vergezeld te zijn van een begeleider.

Kalm
Druk
Zeer druk
Volzet
Enkel op afspraak
Gesloten
Geen info beschikbaar
Antwerpen
Antwerpen
Noorderlaan 34-36 - 2060 Antwerpen
Brasschaat
Sint-Jobsesteenweg 134 - 2930 Brasschaat
Deurne
Santvoortbeeklaan 34-36 - 2100 Antwerpen
Heist-op-den-Berg
Wouwerstraat 5A - 2220 Heist-op-den-Berg
Hoboken
Pierre van den Eedenstraat 100 - 2660 Antwerpen
Malle
Ambachtsstraat 17 - 2390 Malle
Mechelen
Brusselsesteenweg 460 - 2800 Mechelen
Turnhout
Veedijk 40 - 2300 Turnhout
Willebroek
Hoeikensstraat 1B - 2830 Willebroek
Limburg
Alken
Industrieterrein Kolmen 1308 - Pickardstraat 30 - 3570 Alken
Hechtel-Eksel
Eindhovensebaan 50 - 3941 Hechtel-Eksel
Oost-Vlaanderen
Brakel
Industrielaan 8 - 9660 Brakel
Dendermonde
Cooremannekens 12 - 9200 Dendermonde
Eeklo
Industrielaan 15 - 9900 Eeklo
Erembodegem
Industrielaan 24 - 9320 Erembodegem
Nazareth
Venecoweg 16 - 9810 Nazareth
Sint-Denijs-Westrem
Poortakkerstraat 127 - 9051 Gent
Sint-Niklaas
Oostjachtpark 8 - 9100 Sint-Niklaas
Stekene
Zavelstraat 25 - 9190 Stekene
Wondelgem
Industrieweg 2 - 9032 Gent
Zwijnaarde
Buitenring-Zwijnaarde 1 - 9052 Gent
Vlaams-Brabant
Diest
Industrieterrein 2 7 - 3290 Diest
Londerzeel
Technologielaan 37 - 1840 Londerzeel
Rotselaar
Wingepark 3 - 3110 Rotselaar
Tienen
Sint-Maurusweg 23 - 3300 Tienen
Zellik
Z.1 Researchpark 90 - 1731 Asse
Zemst
Erasmuslaan 21 - 1804 Cargovil
West-Vlaanderen
Brugge
Kolvestraat 29 - 8000 Brugge
Deerlijk
Pontstraat 87 - 8540 Deerlijk
Diksmuide
Steenbakkerijstraat 2 - 8600 Diksmuide
Ichtegem
Arthur Coussensstraat 75 - 8480 Ichtegem
Ieper
Rozendaalstraat 26 - 8900 Ieper
Oostende
Zandvoordestraat 442A - 8400 Oostende
Roeselare
Roelensbeekstraat 2 - 8800 Roeselare
Tielt
Meulebeeksesteenweg 10 - 8700 Tielt
Wevelgem
Noordstraat 3 - 8560 Wevelgem