Veelgestelde vragen cat. C/C1

Veelgestelde vragen over het rijbewijs cat. C/C1 in Vlaanderen

Waar moet ik het medisch onderzoek ondergaan?

Het medisch onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

 1. Oogonderzoek: dit mag uitgevoerd worden door een oogarts naar keuze.
 2. Medisch onderzoek: dit dient uitgevoerd te worden bij een erkend geneesheer.

Erkende geneesheren zijn:

 • Een geneesheer van een medische centra in uw buurt. Gelieve hiervoor contact op te nemen met het call center op het telefoonnummer 02/524.97.97. Meer informatie hierover op de website van MEDEX
 • Een geneesheer van een erkende Arbeidsgeneeskundige dienst in overeenstemming met de beschikkingen van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming. Indien de geneesheer besluit tot de ongeschiktheid van de kandidaat of de beslissing laat afhangen van voorwaarden of beperkingen, kan de aanvrager een beroep instellen in overeenstemming met de beschikkingen van het voornoemde Reglement. Er dient opgemerkt dat de Arbeidsgeneesheren slechts bevoegd zijn voor de werknemers van de ondernemingen aangesloten bij de Arbeidsgeneeskundige dienst.
 • Een geneesheer van FOREM, VDAB of het IBFFP.
 • Een geneesheer van een centrum voor leerlingenbegeleiding.
 • Een geneesheer van de medische dienst van het leger.

Moet ik al in bezit zijn van een medische schifting om aan het theorie examen te mogen deelnemen?

Neen, u moet nog niet in bezit zijn van uw medisch onderzoek vooraf aan een theorie-examen. Op het moment dat u een voorlopig rijbewijs aanvraagt, moet u uw medische keuring kunnen voorleggen aan de gemeente. Indien u uw opleiding volledig via de rijschool doet (en indien u dus niet gaat rijden onder dekking van een voorlopig rijbewijs), moet u de medische keuring zeker afgelegd hebben vóórdat u deelneemt aan het praktijkexamen. In dit geval raden wij u aan om aan de rijschool te vragen of u de medische keuring moet gedaan hebben alvorens u met de lessen kan starten of niet.

Ik heb een rijbewijs D en het attest van de vakbekwaamheid. Nu zou ik graag mijn rijbewijs C behalen. Is de vakbekwaamheid voor mijn D rijbewijs ook geldig voor mijn rijbewijs C?

Neen. Het attest van de vakbekwaamheid is steeds geldig voor de groep. Indien u het attest voor vakbekwaamheid heeft behaald voor de categorie D, dan is deze geldig voor alles van categorie D (D1, D en D+E), maar niet voor de categorie C.

Aan welke voorwaarden moet mijn begeleider voldoen?

 • moet minimum 24 jaar oud zijn;
 • moet ingeschreven zijn in België en houder en drager zijn van een identiteitsdocument, afgegeven in België;
 • moet sinds ten minste 6 jaar houder en drager zijn van, naargelang het geval, een categorie C of C1 op een Belgisch of Europees rijbewijs, en tevens geldig om het voertuig te besturen aan boord waarvan hij u vergezelt (de bestuurder die enkel een speciaal aan zijn handicap aangepast voertuig mag besturen, mag niet als begeleider bij de scholing optreden);
 • mag niet vervallen zijn of, gedurende de laatste 3 jaar niet vervallen geweest zijn, van het recht om een motorvoertuig te besturen en moet voldaan hebben aan de examens en onderzoeken die hem eventueel door de rechter zijn opgelegd;
 • mag (behalve voor dezelfde kandidaat) niet op een ander voorlopig rijbewijs als begeleider vermeld geweest zijn binnen het jaar vóór de datum van afgifte van uw voorlopig rijbewijs.

Dit verbod geldt echter niet:.

 • ten aanzien van zijn eigen kinderen of pleegkinderen of die van zijn wettelijke partner;
 • wanneer de begeleider en de kandidaat ingeschreven zijn bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid als personeelsleden van dezelfde onderneming die haar bestuurders zelf opleidt;
 • wanneer de begeleider en de kandidaat een medewerking verlenen aan de brandweerdienst

Wat als de geldigheid van mijn voorlopig rijbewijs verstreken is?

Als de geldigheid van uw voorlopig rijbewijs is verstreken, kan u enkel nog uw scholing verderzetten en het praktijkexamen afleggen met een erkende rijschool, na ten minste 8 uur praktijkonderricht te hebben gevolgd.

U kan een nieuw voorlopig rijbewijs verkrijgen na 3 jaar, te tellen vanaf het einde van de geldigheid van het vorige voorlopig rijbewijs. In deze 3 jaar mag u dus niet meer met een begeleider rijden. U mag enkel rijden met een instructeur van een erkende rijschool.

Wat met de geldigheid van de nascholing - code 95?

Als houder van een Europees rijbewijs C afgeleverd vóór 10/09/2009 bent u vrijgesteld van de examens om een code 95 te bekomen. U moet dus geen examens afleggen. U moet wel 35 uur nascholing volgen in een erkend opleidingscentrum. Deze blijven 5 jaar geldig. U kan meer informatie vinden over de nascholing, evenals een lijst van alle erkende opleidingscentra.

Ik ben in het bezit van een rijbewijs categorie C. Nu zou ik ook de vakbekwaamheid (code 95)  willen behalen? Wat moet ik doen?

U kan de vakbekwaamheid behalen via een initieel basiskwalificatie-examen. De bijkomende examens bestaan uit een theoretische proef met 3 onderdelen (de 100 meerkeuzevragen handelen enkel over de vakbekwaamheid) en een praktische proef met 2 onderdelen. Als u in het bezit bent van het rijbewijs C of C1 en u wenst het bewijs van vakbekwaamheid te behalen, bent u niet verplicht om een scholing te doorlopen, noch onder dekking van een voorlopig rijbewijs noch via de erkende rijschool.

Alle informatie hierover kan u terugvinden in onze informatiebrochure.

Kalm
Druk
Zeer druk
Volzet
Enkel op afspraak
Gesloten
Geen info beschikbaar
Antwerpen
Antwerpen
Noorderlaan 34-36 - 2060 Antwerpen
Brasschaat
Sint-Jobsesteenweg 134 - 2930 Brasschaat
Deurne
Santvoortbeeklaan 34-36 - 2100 Antwerpen
Heist-op-den-Berg
Wouwerstraat 5A - 2220 Heist-op-den-Berg
Hoboken
Pierre van den Eedenstraat 100 - 2660 Antwerpen
Malle
Ambachtsstraat 17 - 2390 Malle
Mechelen
Brusselsesteenweg 460 - 2800 Mechelen
Turnhout
Veedijk 40 - 2300 Turnhout
Willebroek
Hoeikensstraat 1B - 2830 Willebroek
Limburg
Alken
Industrieterrein Kolmen 1308 - Pickardstraat 30 - 3570 Alken
Hechtel-Eksel
Eindhovensebaan 50 - 3941 Hechtel-Eksel
Oost-Vlaanderen
Brakel
Industrielaan 8 - 9660 Brakel
Dendermonde
Cooremannekens 12 - 9200 Dendermonde
Eeklo
Industrielaan 15 - 9900 Eeklo
Erembodegem
Industrielaan 24 - 9320 Erembodegem
Nazareth
Venecoweg 16 - 9810 Nazareth
Sint-Denijs-Westrem
Poortakkerstraat 127 - 9051 Gent
Sint-Niklaas
Oostjachtpark 8 - 9100 Sint-Niklaas
Stekene
Zavelstraat 25 - 9190 Stekene
Wondelgem
Industrieweg 2 - 9032 Gent
Zwijnaarde
Buitenring-Zwijnaarde 1 - 9052 Gent
Vlaams-Brabant
Diest
Industrieterrein 2 7 - 3290 Diest
Londerzeel
Technologielaan 37 - 1840 Londerzeel
Rotselaar
Wingepark 3 - 3110 Rotselaar
Tienen
Sint-Maurusweg 23 - 3300 Tienen
Zellik
Z.1 Researchpark 90 - 1731 Asse
Zemst
Erasmuslaan 21 - 1804 Cargovil
West-Vlaanderen
Brugge
Kolvestraat 29 - 8000 Brugge
Deerlijk
Pontstraat 87 - 8540 Deerlijk
Diksmuide
Steenbakkerijstraat 2 - 8600 Diksmuide
Ichtegem
Arthur Coussensstraat 75 - 8480 Ichtegem
Ieper
Rozendaalstraat 26 - 8900 Ieper
Oostende
Zandvoordestraat 442A - 8400 Oostende
Roeselare
Roelensbeekstraat 2 - 8800 Roeselare
Tielt
Meulebeeksesteenweg 10 - 8700 Tielt
Wevelgem
Noordstraat 3 - 8560 Wevelgem