GOCAVLAANDEREN

Rijbewijs

Risicoperceptietest


De risicoperceptietest is in Vlaanderen een onderdeel van het praktijkexamen, ongeacht het gekozen opleidingstraject. 

 

  • De risicoperceptietest is een computertest waarbij wordt nagegaan of u de potentiële gevaren op de weg kan herkennen. Noch uw reactietijd, noch uw kennis van de wegcode worden beoordeeld.
  • Om te risicoperceptietest te mogen afleggen, moet u sinds minder dan 3 jaar geslaagd zijn voor het theorie-examen.
  • U kan de risicoperceptietest afleggen in het Vlaams examencentrum van uw keuze. De risicoperceptietest en de proef op de openbare weg zijn 2 onderdelen van het praktijkexamen. Daarom moeten beide onderdelen van het praktijkexamen in hetzelfde examencentrum worden afgelegd.
  • U moet een afspraak maken om de risicoperceptietest af te leggen.
  • Indien u niet slaagt voor de risicoperceptietest, wordt het praktijkexamen niet stopgezet. U heeft toegang tot de proef op de openbare weg. U wordt beoordeeld op het geheel van de twee afgelegde proeven.

 

Hoe verloopt de risicoperceptietest?

De test bestaat uit 5 films van +/- 30 seconden.

Na afloop van iedere film, krijgt u een vraag met 4 antwoordmogelijkheden waarbij meerdere (minimum 1 en maximum 3) goede antwoorden mogelijk zijn. De beoordeling houdt in: voor ieder correct antwoord +1; voor ieder fout antwoord -1; voor ieder correct antwoord dat niet aangevinkt wordt 0.

U moet minimum 6/10 behalen om te slagen.