GOCAVLAANDEREN

Rijbewijs

Praktijkexamen B


Praktijkopleiding

Wanneer u geslaagd bent voor het theorie-examen kan u hieronder een gedetailleerde brochure over de praktijkvorming en het praktijkexamen raadplegen.                        

B
              

   Brochure voor de centra:

   - in het Vlaams Gewest

   - in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 
 

SINDS 01.11.2018 - BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Het attest van aangifte van verlies, van diefstal of van beschadiging/ vernietiging van een identiteitskaart, of van een identiteitskaart voor vreemdeling, wordt in de brusselse examencentra niet meer aanvaard om deel te nemen aan het theorie-examen of het praktijkexamen.Brussels Hoofdstedelijk Gewest: logboek

De kandidaat-bestuurders moeten tijdens de stageperiode een logboek bijhouden met de rijomstandigheden en het aantal afgelegde kilometers. De richtinggevende norm qua af te leggen afstand tijdens de stageperiode is 1500 km voor de eerste twee trajecten en 1000 km voor het traject met 20 uren rijschool. Het logboek wordt geverifieerd op het praktijkexamen.

Print volgende documenten, vul ze in en stel zo uw logboek samen:
overzicht van de trajecten
details per traject (verplicht in te vullen voor elk traject)

 


Medische minimumnormen

Om een (voorlopig) rijbewijs te kunnen verkrijgen, moet u een verklaring op eer ondertekenen waarmee u verklaart dat u bij uw weten niet lijdt aan lichaamsgebreken of aandoeningen, die vermeld zijn in bijlage 6 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

 

Lees aandachtig de folder met medische minimumnormen betreffende de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig.


Indien u de folder hebt gelezen en begrepen, en de verklaring op eer kan ondertekenen, kan u een (voorlopig) rijbewijs aanvragen.

Indien u de folder hebt gelezen en begrepen, maar de verklaring op eer niet kan ondertekenen, moet u zich wenden tot een arts naar keuze.

 


Vergoeding « praktijkexamen »

Raadpleeg het tarief van de vergoedingen.

 


Examencentra

U kan het praktijkexamen afleggen in een examencentra van uw keuze.