GOCAVLAANDEREN

Rijbewijs

De risicoperceptietest in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

SINDS 1 NOVEMBER 2018

De risicoperceptietest is in Brussel een onderdeel van het praktijkexamen, ongeacht het gekozen opleidingstraject. Het praktijkexamen is samengesteld uit twee onderdelen: de risicoperceptietest en de proef op de openbare weg. Het slagen op de risicoperceptietest is een toegangsvoorwaarde voor de proef op de openbare weg. 

 

  • De risicoperceptietest is een computertest waarbij wordt nagegaan of u de potentiële gevaren op de weg kan herkennen. Noch uw reactietijd, noch uw kennis van de wegcode worden beoordeeld.
  • Om de risicoperceptietest te mogen afleggen, moet u sinds minder dan 3 jaar geslaagd zijn voor het theorie-examen.
  • Om de risicoperceptietest te mogen afleggen, moet uw minimumstage volbracht zijn (9, 6 of 3 maanden naargelang het opleidingstraject die u volgt).
  • De risicoperceptietest mag afgelegd worden in het Brussels examencentrum van uw keuze. De risicoperceptietest en de proef op de openbare weg zijn twee onderdelen van het praktijkexamen. Daarom moeten beide onderdelen van het praktijkexamen in hetzelfde examencentrum worden afgelegd. Indien u niet slaagt, heeft u opnieuw de vrije keuze van het examencentrum voor de volgende poging.
  • U moet geen afspraak maken om de risicoperceptietest af te leggen.
  • Indien u niet slaagt voor de risicoperceptietest, wordt het praktijkexamen stopgezet. Het slagen op de risicoperceptietest is een toegangsvoorwaarde voor de proef op de openbare weg.
  • Na tweemaal opeenvolgend niet slagen voor de risicoperceptietest moet u minimum 6 uur praktijkonderricht volgen in een erkende rijschool om een nieuwe poging te kunnen ondernemen. Als houder van een voorlopig rijbewijs, met een eerste afgiftedatum na 31/10/2018, kan de kandidaat na tweemaal opeenvolgend niet slagen, de proef op de openbare weg alleen nog afleggen met een voertuig van de erkende rijschool.
  • De geslaagde risicoperceptietest is 1 jaar geldig.

Hoe verloopt de risicoperceptietest ?

De test bestaat uit 5 films van +/- 30 seconden.

Na afloop van iedere film, krijgt u een vraag met 4 antwoordmogelijkheden waarbij meerdere (minimum 1 en maximum 3) goede antwoorden mogelijk zijn.

De beoordeling houdt in: voor ieder correct antwoord +1; voor ieder fout antwoord -1; voor ieder correct antwoord dat niet aangevinkt wordt 0.

U moet minimum 6/10 behalen om te slagen.