GOCAVLAANDEREN

Rijbewijs

Welk voertuig?

Auto

voiture

 

Het rijbewijs voor de categorie B is vereist voor:

• een vierwieler met motor;
• een auto waarvan de MTM* ten hoogste 3.500 kg bedraagt, ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste 8 passagiers, de bestuurder niet meegerekend.

Aan deze auto's mag een aanhangwagen worden gekoppeld met een MTM* van ten hoogste 750 kg. Indien de MTM* van de aanhangwagen meer dan 750 kg bedraagt, is het rijbewijs B voldoende, op voorwaarde dat de MTM* van het samenstel** ten hoogste 3.500 kg bedraagt. Daarentegen, indien de MTM* van de aanhangwagen meer dan 750 kg bedraagt en de MTM* van het samenstel** meer dan 3.500 kg bedraagt, is het rijbewijs B met ‘code 96' vereist.

Het rijbewijs B met code 96 is dan weer enkel voldoende op voorwaarde dat:
• de MTM* van het samenstel** niet meer bedraagt dan 4.250 kg (zoniet is het rijbewijs BE vereist).

Het rijbewijs BE is dan weer enkel voldoende op voorwaarde dat:
• de MTM* van de aanhangwagen niet meer bedraagt dan 3.500 kg (zoniet is het rijbewijs C1E vereist behalve voor houders van een rijbewijs BE afgegeven voor 1/05/2013. De MTM van het samenstel mag niet meer bedragen dan 12.000 kg).

 

* Maximaal Toegelaten Massa
** Trekkend voertuig + aanhangwagen