Rijbewijs

Herstelexamens voor het rijbewijs – cijfers 2022

In 2022 waren bijna 5% (22.681) van alle afgelegde rijbewijsexamens “herstelexamens”. Dit zijn theorie- en/of praktijkexamens die door de rechter worden opgelegd nadat een bestuurder een rijverbod kreeg.

21/3/2023

21/3/2023

De grootste categorie van herstelexamens, is het Rijbewijs B (het ‘gewone’ rijbewijs), waar 14.899 theorie-examens werden afgelegd. Daarvan slaagde slechts 36,64% bij de eerste poging. Dit bevestigt dat de kennis van de wegcode bij kandidaten die al over een rijbewijs beschikken en na een tijd opnieuw examen moeten afleggen, niet meer up-to-date is. Omwille van hun ervaring denken de betrokken kandidaten vermoedelijk dat ze nog beschikken over de juiste kennis om te slagen, maar dit wordt duidelijk niet bevestigd door de cijfers. Zeker als we dit vergelijken met het algemene slaagcijfer voor alle theorie-examens cat. B, waar 49,42% van de kandidaten slaagt bij de eerste poging. Enkel de kandidaten die recent hun rijbewijs behaalden (-20 jarigen) en een herstelexamen afleggen, doen het beter met een slaagpercentage van 54,17% bij de eerste poging. De groepen die het slechtst scoren voor het herstelexamen zijn de 35-39 jarigen met een slaagcijfer van 32,31% en de +61 jarigen met een slaagcijfer van 31,71% . Wat de praktijkexamens betreft, liggen de resultaten bij de kandidaten voor de herstelexamens een stuk hoger dan het algemeen gemiddelde. Van alle afgelegde herstelexamens voor rijbewijscategorie B slaagde 63,81% bij de eerste poging, terwijl algemeen het slaagpercentage 46,86% bedraagt. Hier lijken de jaren ervaring op de weg wel een positieve impact te hebben op het resultaat.

Bij de bestuurders die een herstelexamen moesten afleggen om hun Rijbewijs C (vrachtwagenrijbewijs) opnieuw te verkrijgen, liggen de resultaten een stuk hoger. Bij de 256 examens categorie C noteerden we een slaagpercentage voor de theorie-examens van 60,55% bij de eerste poging. Deze slaagpercentages liggen nog een stuk hoger bij de leeftijdscategorieën tussen 20 en 35, die net boven de 70% eindigen bij de eerste poging. Vermoedelijk heeft de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs een positief effect op de slaagpercentages in vergelijking met de rijbewijscategorie B. Wat wel gelijkloopt is dat de resultaten van de kandidaten die een herstelexamen afleggen een stuk lager liggen dan het algemene slaagpercentage voor het theoretisch examen. Dit laatste ligt voor de rijbewijscategorie C immers op 76,25% bij de eerste poging. Wat de praktijkexamens betreft zien we hetzelfde effect als bij de examens categorie B. Hier doen de kandidaten die een herstelexamen moeten afleggen het net iets beter dan de kandidaten die het rijbewijs wensen te behalen. Hier slaagt 79,89% bij de eerste poging voor de manoeuvres, tegenover 77,11% in het algemeen. Voor het herstelexamen categorie C op de openbare weg slaagde 81,56% bij de eerste poging, tegenover 74,17% in het algemeen. Ook hier spelen de jaren ervaring op de weg meer dan waarschijnlijk in hun voordeel.

Als sectorfederatie GOCA Vlaanderen kunnen wij hieruit des te meer concluderen dat een regelmatige opfrissing van de verkeersregels en nieuwigheden in de wegcode absoluut aan te bevelen is. Voor de laatste wijzigingen in de wegcode verwijzen we graag naar onze website. Je verkeerskennis testen kan op de website mijnrijbewijsb.be