Autokeuring

Vanaf 1 juli nieuwe deeltjesteller voor fijnstof bij de autokeuring

Een belangrijk project binnen de autokeuring is het verfijnen van de emissiemetingen, met het oog op een duurzame en milieuvriendelijke mobiliteit.

17/6/2022

15/6/2022

Op 1 juli 2022 zal de sector een nieuwe emissiemeting voor fijnstof integreren in het keuringsproces. Daarmee is België koploper in Europa in de strijd tegen roetfilterfraude.

Als je weet dat een goed werkende roetfilter 95 tot 99% van de deeltjesuitstoot verwijdert, heeft dit een enorme impact op de luchtkwaliteit.

Nieuwe meettechniek voor de uitstoot van fijnstof

In een eerste fase zal de zogenaamde ‘deeltjesteller’ ingevoerd worden bij de emissiemeting van dieselvoertuigen (personenwagens & lichte vracht). Bij recente dieselmotoren (Euro 5 en 6) zijn de roetdeeltjes immers bijzonder klein, waardoor ze niet gemeten kunnen worden met de huidige roettest of ‘opaciteitsmeting’. Maar ook die kleine roetdeeltjes blijven een gevaar voor onze gezondheid. Vandaar de overschakeling naar de nieuwe meettechniek. Een bijkomend voordeel is dat deze test zal gebeuren bij een stationair draaiende motor, het toerental moet hiervoor dus niet meer opgedreven worden.

Grenswaarden voor een groen of rood keuringsbewijs

  • Wanneer je voertuig meer dan 1 miljoen fijnstofdeeltjes per kubieke centimeter uitstoot, krijg je een rode kaart. De roetfilter is dan defect of weggehaald, en moet binnen de 15 dagen hersteld of vervangen worden.
  • Als je voertuig minder dan 250.000 fijnstofdeeltjes per kubieke centimeter uitstoot, krijgt je een groene kaart.
  • Voertuigen die zich in de zone tussen 250.000 en 1 miljoen roetdeeltjes bevinden, krijgen een groene kaart met een waarschuwing.

Een hoge uitstoot van fijnstofdeeltjes wijst op een slechte werking van de roetfilter. Je laat die dus best op tijd nakijken. Een reiniging van de roetfilter kan al volstaan, een vervanging is zeker niet altijd nodig.

De sector zet bewust in op milieu en klimaat

Met een bijkomende studie rond de emissiemeting van stikstof zette de sector vorig jaar verder in op de modernisering van haar keuringsproces, en bevestigt daarmee haar bewuste keuze om mee in te zetten op milieu en klimaat. Er komen in 2022 ook twee vervolgstudies voor de meting van fijnstof bij benzine- en bedrijfsvoertuigen.