Categorie D/D1 met vakbekwaamheid

Autobus - autocar met vakbekwaamheid

Brochure
Veelgestelde vragen

Stappenoverzicht

 • Theorie-examen
 • Geneeskundig onderzoek
 • Scholing via vrije begeleiding of met een erkende rijschool)
 • Praktijkexamen Proef Privéterrein, Proef Basiskwalificatie en Proef Openbare weg
 • Nascholing
Theorie-examen D/D1 met VAK

Vanaf 17 jaar en 9 maanden mag u het theorie-examen afleggen in een examencentrum naar keuze. Dit kan alleen op afspraak. In het Nederlands kan u hiervoor terecht in 18 examencentra.

U kan 6 uur theorieonderricht volgen in een erkende rijschool of u kan zelf voor uw theorieopleiding zorgen. Het aantal herkansingen is onbeperkt.

Het theorie-examen bestaat uit drie proeven:

 • een proef bestaande uit 100 meerkeuzevragen
 • een proef bestaande uit 8 case study’s
 • een mondelinge proef.

Als u het theorie-examen wenst af te leggen in een vertraagde zitting.

Als u het theorie-examen wenst af te leggen met een tolk.

Nadat u geslaagd bent voor het theorie-examen, ondergaat u een geneeskundig onderzoek en kan u kiezen tussen een praktische scholing met vrije begeleiding of een scholing met een erkende rijschool.

Als u al houder bent van een buitenlands rijbewijs.

Alle informatie over het theorie-examen vindt u in onze informatiebrochure bovenaan deze pagina.

Geneeskundig onderzoek

Voordat u een voorlopig rijbewijs “model 3” kan aanvragen of voordat u het praktijkexamen kan afleggen, moet u een onderzoek ondergaan dat vaststelt of u voldoet aan de voorgeschreven normen. In een eerste fase ondergaat u een oogonderzoek door een oogarts naar keuze. In een tweede fase ondergaat u een medisch onderzoek bij een erkend arts. Pas nadat de tweede fase gevolgd werd, zal u een rijgeschiktheidsattest voor groep 2 verkrijgen. Dit attest is maximum 5 jaar geldig.

Indien u reeds in het bezit bent van een rijbewijs waarvoor dit geneeskundig onderzoek vereist is, en op voorwaarde dat dit nog geldig is, hoeft u uiteraard geen nieuw geneeskundig onderzoek te ondergaan.

Scholing met begeleider D/D1 met VAK

Kiest u voor een praktische scholing met begeleider, dan mag u één of twee personen kiezen als begeleider. De voorwaarden om als begeleider te mogen optreden, vindt u hier.

Als u geslaagd bent voor het theorie-examen en vanaf de leeftijd van 18 jaar, kan u een voorlopig rijbewijs “model 3” aanvragen bij uw gemeentebestuur. Uw begeleider(s) zal(zullen) vermeld worden op de achterzijde van uw voorlopig rijbewijs. Het voorlopig rijbewijs “model 3” is 1 jaar geldig.

Eenmaal houder van uw voorlopig rijbewijs, mag u de weg op! Let wel, u moet altijd vergezeld zijn van ten minste één van uw begeleiders en/of van een gebrevetteerde rijinstructeur! U mag maximum 2 personen vervoeren, ofwel 1 begeleider en 1 passagier, ofwel 2 begeleiders.

Na ten minste 1 maand stage, mag u het praktijkexamen afleggen.

Bent u gestart met een scholing met begeleider, maar is uw voorlopig rijbewijs vervallen?

Alle informatie over de scholingsmethodes vindt u in onze informatiebrochure bovenaan deze pagina.

Scholing met een erkende rijschool D/D1 met VAK

Kiest u voor een praktische scholing met een erkende rijschool, dan moet u eerst ten minste 8 uur praktijkonderricht volgen bij een erkende rijschool en houder zijn van een getuigschrift van praktijkonderricht, afgeleverd door deze rijschool.

Als u geslaagd bent voor het theorie-examen, houder bent van een rijgeschiktheidsattest, een rijbewijs geldig voor de categorie B, een getuigschrift van praktijkonderricht en ten minste 18 jaar oud bent, mag u het praktijkexamen afleggen met een voertuig van de rijschool, vergezeld door de instructeur van de rijschool.

Bent u gestart met een scholing met een erkende rijschool, dan kan u later toch nog overstappen naar een scholing met vrije begeleiding.

Alle informatie over de scholingsmethodes vindt u in onze informatiebrochure bovenaan deze pagina.

Praktijkexamen D/D1 met VAK

Om het praktijkexamen te mogen afleggen, moet u houder zijn van een rijbewijs geldig voor de categorie B, sinds minder dan 3 jaar geslaagd zijn voor het theorie-examen, ten minste 1 maand stage hebben doorlopen onder dekking van een voorlopig rijbewijs of ten minste 8 uur praktijkonderricht gevolgd hebben bij een erkende rijschool, en ten minste 18 jaar oud zijn.

Het praktijkexamen bestaat uit drie proeven:

 • een proef op privéterrein
 • een proef basiskwalificatie
 • een proef op de openbare weg

Pas nadat u bent geslaagd voor de proef op privéterrein, kan u toegelaten worden tot de proef op de openbare weg.

Het praktijkexamen kan afgelegd worden in een examencentrum naar keuze.

Als u het examen aflegt onder dekking van een voorlopig rijbewijs “model 3”, moet u na 2 mislukkingen voor het praktijkexamen 4 uur praktijkonderricht volgen alvorens u te kunnen aanbieden voor een nieuwe poging. Het voertuig van de rijschool is verplicht vanaf het derde examen.

Als u het praktijkexamen wenst af te leggen met een tolk.

Proef op privéterrein

Op een privéterrein moeten 4 basismanoeuvres uitgevoerd worden:

 1. Voorafgaande controles.
 2. In rechte lijn achteruitrijden.
 3. Achteruit in een garage rijden.
 4. Langs een trottoir parkeren.

Proef basiskwalificatie

De praktische proef basiskwalificatie wordt afgelegd onder de vorm van een scenario, bepaald door lottrekking, waarin u gevraagd zal worden om bepaalde richtlijnen uit te voeren.

De doelstelling bestaat erin na te gaan of uw voertuig voldoende beheerst, teneinde de veiligheid en het comfort van de passagiers te waarborgen, een lading te (ver)zekeren, lichamelijke risico’s te voorkomen, noodsituaties te beoordelen en criminaliteit en illegalenvervoer te voorkomen.

Proef op de openbare weg

Nadat u bent geslaagd voor de proef op privéterrein, kan u toegelaten worden voor de proef op de openbare weg gedurende de geldigheid van deze geslaagde proef op privéterrein (3 jaar).

Tijdens de proef op de openbare weg moet u vergezeld zijn van 1 van jouw begeleiders of jouw instructeur van de erkende rijschool.

De proef op de openbare weg duurt minimum 90 minuten waarbij zal worden nagegaan of u het minimumniveau in rijvaardigheid bereikt en voldoende veiligheidswaarborgen biedt, die nodig zijn om in het verkeer verdere rijervaring op te doen.

Als u al houder bent van een buitenlands rijbewijs.

Voor een overzicht van de examencentra waar je een afspraak kan vastleggen voor het praktijkexamen.

Alle informatie over uw praktijkexamen vindt u in onze informatiebrochure bovenaan deze pagina.

Nadat u geslaagd bent voor het praktijkexamen, krijgt u een formulier “Aanvraag om een rijbewijs” en een “Getuigschrift basiskwalificatie”. Deze formulieren moet u binnen de drie jaar indienen bij uw gemeentebestuur om een rijbewijs te verkrijgen.

Opgelet:

 • U kan het praktijkexamen D met vakbekwaamheid afleggen vanaf de leeftijd van 18 jaar maar tot de leeftijd van 20 jaar zal uw traject beperkt zijn tot geregelde trajecten van maximum 50 km en tot de leeftijd van 21 jaar beperkt tot geregelde trajecten. Dit zal vermeld worden op uw rijbewijs met de code 121. Vanaf de leeftijd van 21 jaar mag u zonder beperkingen een voertuig van de categorie D besturen.

Pas wanneer u houder en drager bent van een rijbewijs, mag u rijden op de openbare weg!

Nascholing

Wanneer u een rijbewijs D/D1 hebt bekomen met vakbekwaamheid, moet u, om deze vakbekwaamheid te behouden, een nascholingscursus volgen. Dit betreft een lessenreeks van 35 uur over een periode van 5 jaar en wordt verstrekt door opleidingscentra erkend door de bevoegde overheid.

Kalm
Druk
Zeer druk
Volzet
Enkel op afspraak
Gesloten
Geen info beschikbaar
Antwerpen
Antwerpen
Noorderlaan 34-36 - 2060 Antwerpen
Brasschaat
Sint-Jobsesteenweg 134 - 2930 Brasschaat
Deurne
Santvoortbeeklaan 34-36 - 2100 Antwerpen
Heist-op-den-Berg
Wouwerstraat 5A - 2220 Heist-op-den-Berg
Hoboken
Pierre van den Eedenstraat 100 - 2660 Antwerpen
Malle
Ambachtsstraat 17 - 2390 Malle
Mechelen
Brusselsesteenweg 460 - 2800 Mechelen
Turnhout
Veedijk 40 - 2300 Turnhout
Willebroek
Hoeikensstraat 1B - 2830 Willebroek
Limburg
Alken
Industrieterrein Kolmen 1308 - Pickardstraat 30 - 3570 Alken
Hechtel-Eksel
Eindhovensebaan 50 - 3941 Hechtel-Eksel
Oost-Vlaanderen
Brakel
Industrielaan 8 - 9660 Brakel
Dendermonde
Cooremannekens 12 - 9200 Dendermonde
Eeklo
Industrielaan 15 - 9900 Eeklo
Erembodegem
Industrielaan 24 - 9320 Erembodegem
Nazareth
Venecoweg 16 - 9810 Nazareth
Sint-Denijs-Westrem
Poortakkerstraat 127 - 9051 Gent
Sint-Niklaas
Oostjachtpark 8 - 9100 Sint-Niklaas
Stekene
Zavelstraat 25 - 9190 Stekene
Wondelgem
Industrieweg 2 - 9032 Gent
Zwijnaarde
Buitenring-Zwijnaarde 1 - 9052 Gent
Vlaams-Brabant
Diest
Industrieterrein 2 7 - 3290 Diest
Londerzeel
Technologielaan 37 - 1840 Londerzeel
Rotselaar
Wingepark 3 - 3110 Rotselaar
Tienen
Sint-Maurusweg 23 - 3300 Tienen
Zellik
Z.1 Researchpark 90 - 1731 Asse
Zemst
Erasmuslaan 21 - 1804 Cargovil
West-Vlaanderen
Brugge
Kolvestraat 29 - 8000 Brugge
Deerlijk
Pontstraat 87 - 8540 Deerlijk
Diksmuide
Steenbakkerijstraat 2 - 8600 Diksmuide
Ichtegem
Arthur Coussensstraat 75 - 8480 Ichtegem
Ieper
Rozendaalstraat 26 - 8900 Ieper
Oostende
Zandvoordestraat 442A - 8400 Oostende
Roeselare
Roelensbeekstraat 2 - 8800 Roeselare
Tielt
Meulebeeksesteenweg 10 - 8700 Tielt
Wevelgem
Noordstraat 3 - 8560 Wevelgem