GOCAVLAANDEREN

Rijbewijs

Praktijkexamen A

 

Praktijkopleiding

Wanneer u geslaagd bent voor het theorie-examen kan u hieronder een gedetailleerde brochure over de praktijkvorming en het praktijkexamen raadplegen.

                                                        

 Categorie A1

 Brochure voor de centra:

  - in het Vlaams Gewest

  - in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

 

 

 

 

 

 Categorie A2

 Brochure voor de centra:

  - in het Vlaams Gewest

  - in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

 

 

 

 

 

 Categorie A

 Brochure voor de centra:

  - in het Vlaams Gewest

  - in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

 

 

 

 

 

 


SINDS 01.11.2018 - BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Het attest van aangifte van verlies, van diefstal of van beschadiging/ vernietiging van een identiteitskaart, of van een identiteitskaart voor vreemdeling, wordt in de brusselse examencentra niet meer aanvaard om deel te nemen aan het theorie-examen of het praktijkexamen.Medische minimumnormen

Om een (voorlopig) rijbewijs te kunnen verkrijgen, moet u een verklaring op eer ondertekenen waarmee u verklaart dat u bij uw weten niet lijdt aan lichaamsgebreken of aandoeningen, die vermeld zijn in bijlage 6 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

 

Lees aandachtig de folder met medische minimumnormen betreffende de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig.


Indien u de folder hebt gelezen en begrepen, en de verklaring op eer kan ondertekenen, kan u een (voorlopig) rijbewijs aanvragen.

Indien u de folder hebt gelezen en begrepen, maar de verklaring op eer niet kan ondertekenen, moet u zich wenden tot een arts naar keuze.

 


Vergoeding « praktijkexamen »

Raadpleeg het tarief van de vergoedingen.

 


Examencentra

U kan het praktijkexamen afleggen in een examencentra van uw keuze.