GOCAVLAANDEREN

Rijbewijs

Welk voertuig?

Auto met aanhangwagen

E

 

Het rijbewijs voor de categorie BE is vereist voor :

De houder van een rijbewijs BE mag een samenstel** besturen bestaande uit een trekkend voertuig van de categorie B en een aanhangwagen of oplegger met een MTM* van meer dan 750 kg en ten hoogste 3.500 kg.
Indien de MTM* van de aanhangwagen meer dan 3.500 kg bedraagt, is het rijbewijs C1E vereist.
De houder van een rijbewijs BE, afgegeven vóór 01/05/2013, mag een samenstel** besturen, bestaande uit een trekkend voertuig van de categorie B en een aanhangwagen of oplegger met een MTM* van meer dan 3.500 kg, op voorwaarde dat de MTM* van het samenstel** niet meer dan 12.000 kg bedraagt.

Het rijbewijs B dat behaald werd voor 01/01/1989 is ook geldig voor de categorie BE.


* Maximaal Toegelaten Massa
** Trekkend voertuig + aanhangwagen