GOCAVLAANDEREN

Rijbewijs

Welk voertuig?

CVrachtwagen


Rijbewijs voor de categorie C:

De houder van een rijbewijs C mag andere voertuigen dan die van de categorieën D of D1 besturen, met een MTM* van meer dan 7.500 kg en die zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste 8 passagiers, de bestuurder niet meegerekend. Aan deze auto's mag een aanhangwagen worden gekoppeld met een MTM* van ten hoogste 750 kg.

 

Rijbewijs voor de categorie C1:

De houder van een rijbewijs C1 mag andere voertuigen dan die van de categorieën D of D1 besturen, met een MTM* van meer dan 3.500 kg en ten hoogste 7.500 kg en die zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste 8 passagiers, de bestuurder niet meegerekend. Aan deze auto's mag een aanhangwagen worden gekoppeld met een MTM* van ten hoogste 750 kg.

* Maximaal Toegelaten Massa

 

Sinds 10/09/2009 dienen bepaalde bestuurders van een voertuig van de categorie C, C1, CE of C1E die professioneel vervoer verrichten, te voldoen aan de vakbekwaamheidvoorschriften.