Autokeuring

GOCA Vlaanderen zet volop in op actieplan en vraagt vertrouwen

Naar aanleiding van de hoorzitting over de “audit op de instellingen voor technische keuring & rijexamens” die vandaag (1 juni 2023) plaatsvond in de parlementaire Commissie Mobiliteit en Openbare Werken, deed GOCA Vlaanderen haar actieplan uit de doeken om als sector verder te evolueren naar een meer moderne en klantgedreven autokeuring.

21/6/2023

1/6/2023

Sectorfederatie GOCA Vlaanderen en de 6 erkende keuringsinstellingen die de federatie vertegenwoordigt, willen hiermee in alle onafhankelijkheid hun essentiële opdracht voor een veiliger verkeer, gezonder leefmilieu en betere bescherming van de consument blijven garanderen. En dit in samenwerking met het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken, onder toezicht van de Minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

In de zomer van vorig jaar besliste de sector al om het gemengd systeem van keuring met en zonder afspraak opnieuw te veralgemenen. Tijdens de coronapandemie was immers niet overal meer keuring met vrije aanbieding mogelijk. Sindsdien kampt de sector op bepaalde momenten met zeer lange wachttijden, wat resulteerde in een toename van de klachten en uiteindelijk een audit die de werking van de keuringscentra moest doorlichten. GOCA Vlaanderen en haar leden-ondernemingen hebben vanaf de eerste dag constructief meegewerkt aan deze audit, ter versterking van hun streven naar het beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod en het optimaliseren van het keuringsproces binnen de strikte grenzen van het daarvoor opgestelde Koninklijk Besluit van 1994. De keuringscentra streven ernaar om na uitrol van het voorliggende actieplan de wachttijd voor vrije aanbieding te beperken tot maximum een half uur en de wachttijd voor een keuring op afspraak maximaal tien minuten te laten duren.

Steeds meer keuringen

Sinds 2019 zien we een toename van +7,3% in het aantal keuringen. Een stijging die onder andere te verklaren is doordat meer categorieën gekeurd worden (bv oldtimers en motorfietsen) en de toename van keuringsmobiliteit in de centra langs de taalgrens. Maar vooral het feit dat particulieren de aankoop van een nieuwe wagen uitstelden, zorgde voor meer periodieke keuringen van het bestaande wagenpark. De onzekerheid over de elektrificatie, de inflatie en langere levertermijnen zijn slechts enkele verklaringen voor dit fenomeen. Meer keuringen betekent automatisch meer herkeuringen (+10,5% sinds 2019), maar ook de verstrenging van Europese regelgeving en de invoering van een nieuwe roettest zijn hiervan de oorzaak.

Klantentevredenheid moet beter

“Natuurlijk zijn wij niet doof voor de toename aan klachten”, zegt CEO van GOCA Vlaanderen Raph Verbruggen. “Wij willen het aantal klachten drastisch terugdringen en de tevredenheid van onze klanten verbeteren. Wij stelden daarvoor tijdens de hoorzitting vandaag een robuust actieplan voor gekoppeld aan een monitoringsdashboard op basis van 8 indicatoren die ons moeten toelaten om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, door beter te communiceren met onze klanten, extra personeel aan te werven en het keuringsproces zelf te optimaliseren. Nu al geven onze inspecteurs in moeilijke omstandigheden elke dag het beste van zichzelf om onze klanten te bedienen.”

In eerste instantie werd samen met het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken gewerkt aan het aanpassen en afschaffen van bepaalde keuringsonderdelen waarmee nutteloze herkeuringen kunnen vermeden worden en tijd kan gewonnen worden. Het betreft hier bijvoorbeeld het niet langer controleren van de aanwezigheid van een veiligheidsdriehoek.  Deze optimalisatie moet verder worden doorgevoerd en ook de capaciteit van de keuringscentra moet worden uitgebreid. Dit kan onder meer door meer ‘Keuringen op Verplaatsing’ te organiseren, ook voor personenwagens, maar ook door de uitbreiding van het aantal keuringscentra en -lijnen (bv Laarne, Tielt, Hechtel-Eksel en Nazareth).

Meer capaciteit vraagt ook meer personeel. De keuringscentra hebben net als andere sectoren te kampen met de krapte op de arbeidsmarkt voor technische profielen, maar een doorgedreven wervingscampagne resulteerde dit jaar al in de aanwerving van 34 van de nodige 100 extra inspecteurs. Verder vragen de keuringscentra naar de mogelijkheid om niet-technische keuringsonderdelen te kunnen laten uitvoeren door niet-technische profielen, waardoor ook zijinstroom gestimuleerd kan worden.

Door de groene herinneringskaart te digitaliseren en nog vroeger uit te sturen, willen de keuringscentra de klanten bovendien meer tijd geven om een afspraak te maken. Voor zij die kiezen voor de vrije aanbieding is de vorig jaar ontwikkelde druktebarometer op www.autokeuring.be alvast een grote hulp.

Financiering volgens een strikt wettelijk kader

De overheid heeft alle boekhoudkundige regels voor de keuringsinstellingen strikt vastgelegd. De uitgangspunten voor het financieel kader zijn het zorgen voor stabiliteit in de sector en het vastleggen van een vergoeding van de ondernemingen op 5% van de omzet na aftrek van kosten. Alle andere inkomsten komen toe aan de bevoegde overheid. Op die manier ontving de overheid in 2022 bijna €13 miljoen aan bijdragen voor het Departement MOW en het Vlaams Verkeersveiligheidsfonds. Sinds de regionalisering in 2019 ontving de Vlaamse overheid op die manier €185 miljoen via het werk van de erkende ondernemingen.

“De strikte vastlegging van de boekhoudkundige regels en het Koninklijk Besluit van 1994 dat de werking van de erkende instellingen bepaalt, zorgen ervoor dat de autokeuring en rijbewijsexaminering in Vlaanderen op een objectieve en uniforme manier uitgevoerd worden”, aldus Raph Verbruggen, CEO van GOCA Vlaanderen. “Wij vragen de Minister en het Parlement het vertrouwen om onze kennis en expertise verder te blijven inzetten en zo de onafhankelijkheid te kunnen blijven garanderen, terwijl we evolueren naar een meer moderne en klantgedreven autokeuring.”