GOCAVLAANDEREN

Rijbewijs

Theorie-examen met tolk / Theory exam with interpreter

 

In het Vlaams Gewest kan het theorie-examen, vanaf 01.03.2017, enkel afgelegd worden in het Nederlands OF met bijstand van een beëdigd tolk Frans, Duits of Engels.

In het Waals Gewest kan het theorie-examen, vanaf 01.01.2018, enkel afgelegd worden in het Frans OF Duits (enkel in het centrum van Eupen) OF met bijstand van een beëdigd tolk Nederlands of Engels.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan het theorie-examen, vanaf 30.04.2018, enkel afgelegd worden in het Nederlands OF Frans OF met bijstand van een beëdigd tolk Duits of Engels.

De tolk wordt onder de beëdigde vertalers gekozen door het examencentrum.

Indien u een theorie-examen met bijstand van een tolk wenst af te leggen, gelieve een afspraak te maken met één van de onderstaande examencentra.
Deze examens mogen derwijze georganiseerd worden dat meerdere kandidaten die eenzelfde taal spreken en verstaan, kunnen samengebracht worden.
De theorie-examens met tolk categorie C en D kunnen afgelegd worden in de examencentra aangeduid met een *.

 

In the Flemish region, from the 1st of March 2017, the driving test can only be performed in Dutch OR with the assistance of a sworn interpreter in French, German or English.
In the Walloon region, from the 1st of January 2018, the driving test can only be performed in French OR in German (only in the center of Eupen) OR with the assistance of a sworn interpreter in Dutch or English.
In the Brussels region, from the 30th of April 2018, the driving test can only be performed in Dutch OR French OR with the assistance of a sworn interpreter in German or English

The interpreter is chosen by the examination center under the certified translators.

If you wish to perform a theory exam with the assistance of an interpreter, please make an appointment with one of the examination centers below.
These exams may be organized in such a way that several candidates who speak the same language can be put together.
For theory exams category C and D with the assistance of an interpreter, please contact the examination centers indicated with a *.

 

 

Brusselse examencentra

Brussels examination centers

   

Examencentrum Schaerbeek

 

Kolonel Bourgstraat 118

1140 Brussel

02 726 91 52

 

Examencentrum Anderlecht

 

Werkstraat 3-9

1070 Brussel

02 529 07 74

 

     

Waalse examencentra

Walloon examination centers

   

Examencentrum Wandre*

 

Avenue de l'indépendance 103

4020 Wandre

087 57 20 30

 

Examencentrum Couillet*

 

Rue du moulin 7

6010 Charleroi

071 47 65 35

 

     

Vlaamse examencentra

Flemish examination centers

   

Examencentrum Bree*

 

Industrieterrein 'Peerderbaan" 1305

3960 Bree

078 05 90 33

 

Examencentrum Alken*

 

Industrieterrein 'Kolmen' 1216

3570 Alken

078 05 90 05

 

Examencentrum Deurne*

 

Santvoortbeeklaan 34-36

2100 Deurne

078 05 90 04

 

Examencentrum Sint-Denijs-Westrem*

 

Poortakkerstraat 131

9051 Sint-Denijs-Westrem

09 221 42 66