GOCAVLAANDEREN

Rijbewijs

Theorie-examen met tolk / Theory exam with interpreter

 

In het Vlaams Gewest kan het theorie-examen, sinds 01.03.2017, enkel afgelegd worden in het Nederlands OF met bijstand van een beëdigd tolk Frans, Duits of Engels.

De tolk wordt onder de beëdigde vertalers gekozen door het examencentrum.

Indien u een theorie-examen met bijstand van een tolk wenst af te leggen, gelieve een afspraak te maken bij één van de onderstaande examencentra.
Deze examens mogen derwijze georganiseerd worden dat meerdere kandidaten die eenzelfde taal spreken en verstaan, kunnen samengebracht worden.

 

In the Flemish region, since the 1st of March 2017, the driving test can only be performed in Dutch OR with the assistance of a sworn interpreter in French, German or English.
The interpreter is chosen by the examination center under the certified translators.

If you wish to perform a theory exam with the assistance of an interpreter, please make an appointment with one of the examination centers below.
These exams may be organized in such a way that several candidates who speak the same language can be put together.

 

Vlaamse examencentra

Flemish examination centers

   

Examencentrum Bree

 

Industrieterrein 'Peerderbaan" 1305

3960 Bree

078 05 90 33

 

Examencentrum Alken

 

Industrieterrein 'Kolmen' 1216

3570 Alken

078 05 90 05

 

Examencentrum Deurne

 

Santvoortbeeklaan 34-36

2100 Deurne

078 05 90 04

 

Examencentrum Sint-Denijs-Westrem

 

Poortakkerstraat 131

9051 Sint-Denijs-Westrem

09 221 42 66