GOCAVLAANDEREN

Autokeuring

Periodieke keuring

 

Kampeerwagens zijn aan de keuring onderworpen vóór de eerste in verkeerstelling in België of de datum van opnieuw in verkeer stellen in België en vervolgens om het jaar.

Kampeeraanhangwagens zijn aan de keuring onderworpen vóór de eerste in verkeerstelling in België of de datum van opnieuw in verkeer stellen in België en vervolgens om de twee jaar.

 

Identificatie van het voertuig

Tijdens de keuring zal de inspecteur nagaan of de nodige documenten geldig zijn en of ze overeenkomen met het voertuig dat voorgereden wordt.

Boorddocumenten

 • inschrijvingsbewijs
 • gelijkvormigheidsattest
 • vorig keuringsbewijs
 • identificatieverslag

Gegevens van het voertuig

 • inschrijvingsplaat
 • chassisnummer
 • identificatieplaat

Verplichte aanduiding niet toegelaten plaatsen

Vanaf 04/04/2017 moeten de zitplaatsen, die niet ontworpen zijn om gebruikt te worden wanneer het voertuig rijdt op de openbare weg, duidelijk aangeduid worden aan de gebruikers door middel van een pictogram of teken met passende tekst.

De zitplaatsen die niet mogen gebruikt worden in rijomstandigheden moeten daarom niet verwijderd worden. Deze mogen gebruikt worden wanneer het voertuig zich in stilstand bevindt.

Deze verplichting is geldig voor alle kampeerwagens die voor de eerste keer werden ingeschreven vanaf 29 oktober 2013.

Indien er geen pictogram of teken met passende tekst aanwezig is,wordt een groen keuringsbewijs met een opmerking afgeleverd. Dit wil zeggen dat er geen herkeuring moet plaatsvinden en dat het keuringsbewijs 1 jaar geldig is. Het gebrek aan een geldig teken moet niettemin zo vlug mogelijk in orde worden gebracht.

Vanaf 03/06/2018 wordt er bij afwezigheid van een geldig teken een groen keuringsbewijs met een beperkte geldigheid van 3 maanden afgeleverd. Een herkeuring dient dan plaats te vinden binnen de 3 maand.

Hieronder een niet-limitatieve lijst met voorbeelden van pictogrammen. Vermits er geen wettelijke voorschriften bestaan qua afmetingen of vormgeving worden de voorbeelden enkel ter indicatie gegeven.

 

 


Milieukeuring

Naargelang het voertuigtype wordt een keuring uitgevoerd op de uitlaatemissies, eerst door meetinstrumenten, nadien door een visuele keuring van de uitlaatinrichting door de inspecteur.

 • rookmeting voor de dieselvoertuigen
 • CO-meting van de uitlaatgassen voor de benzine- of LPG-voertuigen en controle van de lambdawaarde

Weging van het voertuig

Bij een periodieke keuring wordt enkel een weging uitgevoerd (zoals bij een eerste keuring) indien een verbouwing wordt waargenomen of is aangegeven die een invloed kan hebben op de TARRA van het voertuig.

 


Mechanische staat en werking van de onderdelen van het voertuig

Elk onderdeel, elk element dat deel uitmaakt van de verplichte uitrusting wordt gekeurd overeenkomstig de reglementaire en technische voorschriften. De algemene staat, de werking, de bevestiging, de slag, het slijtage, lekken, lasnaden en gelijkvormigheid van de onderdelen worden gekeurd.

Hierna een overzicht van de te keuren groepen van elementen :

Reminrichting

 • bedrijfsrem
 • hulprem
 • parkeerrem

De keuring van de remmen wordt uitgevoerd op een remmentestbank en wordt vervolledigd door een visuele keuring van de inspecteur onder het voertuig.

Lichten, reflecterende inrichtingen en elektrische uitrustingen

 • grootlichten
 • dimlichten
 • standlichten
 • richtingaanwijzers
 • stoplichten
 • achtermistlichten
 • ...

De keuring van de lichten gebeurt aan de hand van een lichtregelaar en wordt vervolledigd door een visuele keuring van de inspecteur.

Stuurinrichting en stuur

Assen, wielen, banden en ophanging
De keuring van de ophanging wordt uitgevoerd op een remmentestbank en wordt vervolledigd door een visuele keuring van de inspecteur.

Chassis en chassistoebehoren

Carrosserie

Gezichtsveld

 • ruiten
 • achteruitkijkspiegels
 • ruitenwissers
 • ....

De volgende specifieke onderdelen worden ook gekeurd

 • de veiligheidsgordels (plaats van de bestuurder en zitplaats naast het portier)
 • de cabine, de zetel van de bestuurder, de binnen- en buiteninrichting
 • toegangen en uitgangen van het voertuig
 • de zetels van de passagiers

Vergoeding « periodieke keuring »

Raadpleeg het tarief van de vergoedingen.

Herinnering ! Voor een eerste keuring hebt u de keuze tussen één van de 77 keuringscentra van het land.