GOCAVLAANDEREN

Rijbewijs

Welk voertuig?

Autobus/Autocar

D

 

Het rijbewijs voor de categorie D:

De houder van een rijbewijs D mag een auto besturen die is ontworpen en gebouwd voor het vervoer van meer dan 16 passagiers, de bestuurder niet meegerekend. Aan deze auto's mag een aanhangwagen worden gekoppeld met een MTM* van ten hoogste 750 kg.

 

Het rijbewijs voor de categorie D1:

De houder van een rijbewijs D1 mag een auto besturen die is ontworpen en gebouwd voor het vervoer van meer dan 8 passagiers en ten hoogste 16 passagiers, de bestuurder niet meegerekend, en met een lengte van ten hoogste 8 meter. Aan deze auto's mag een aanhangwagen worden gekoppeld met een MTM* van ten hoogste 750 kg.

* Maximaal Toegelaten Massa

 

Sinds 10/09/2008 dienen alle bestuurders van een voertuig van de categorie D, D1, D+E of D1+E die professioneel vervoer verrichten, te voldoen aan de vakbekwaamheidvoorschriften.