GOCAVLAANDEREN

Autokeuring

Periodieke keuring

CT


Jaarlijkse periodieke keuring

De eerste periodieke keuring heeft plaatst 1 jaar na de eerste keuring. Nadien bedraagt de basisperiodiciteit tussen de opeenvolgende periodieke keuringen in principe 1 jaar.

 

Bonussysteem

Onder bonussysteem verstaat men dat deze jaarlijkse periodiciteit tot op 2 jaar kan gebracht worden indien het voertuig aan alle volgende punten voldoet :

1. een groen keuringsbewijs zonder beperking van de normale geldigheid moet afgeleverd worden na de laatste periodieke keuring;
2. de kilometerstand van het voertuig bedraagt nog geen 100.000 kilometers ;
3. het voertuig wordt tijdig voorgereden;
4. het voertuig is maximaal 6 jaar oud;
5. indien het voertuig een aanhangwagen trekt, de maximale toegelaten massa van deze mag 750 kg niet overschrijden.

 

In dat geval krijgt het voertuig een keuringsbewijs met een geldigheidsduur van 2 jaar. De voertuigen die niet aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoen kunnen niet genieten van de tweejaarlijkse keuring en moeten jaarlijks voorgereden worden.

Opgelet ! Het bonussysteem is van toepassing op de wagens, de wagens voor dubbel gebruik en de minibussen, behalve indien de bovenvernoemde voertuigen uitgerust zijn met een koppelingssysteem bestemd voor het trekken van aanhangwagens met een maximaal toegelaten massa van meer dan 750 kg. Deze voertuigen blijven onderworpen aan de jaarlijkse keuring. Voertuigen bestemd voor het betalend vervoer van personen, rijschoolvoertuigen en voertuigen die verhuurd worden met chauffeur blijven een periodiciteit van 6 maanden behouden.

 

De periodieke keuring gebeurt in verschillende stappen

Identificatie van het voertuig

Milieukeuring

Mechanische staat en werking van de onderdelen van het voertuig

Vergoeding "periodieke keuring"

 

Identificatie van het voertuig

Tijdens de keuring zal de inspecteur nagaan of de nodige documenten geldig zijn en of ze wel overeenkomen met het voertuig dat voorgereden wordt.

Boorddocumenten

 • inschrijvingsbewijs
 • gelijkvormigheidsattest

Gegevens van het voertuig

 • inschrijvingsplaat
 • chassisnummer
 • identificatieplaat

 

MilieukeuringCO2

Naargelang het voertuigtype wordt een controle uitgevoerd op de uitlaatemissies, eerst door meetinstrumenten, nadien door een visuele controle van de uitlaatinrichting door de inspecteur.

 • rookmeting voor de dieselvoertuigen
 • meting van de uitlaatgassen voor de benzine- of LPG-voertuigen

 

Mechanische staat en werking van de onderdelen van het voertuig

Elk onderdeel, elk element dat deel uitmaakt van de verplichte uitrusting wordt gekeurd overeenkomstig de reglementaire en technische voorschriften. De algemene staat, de werking, de slag, het slijtage, lekken, lasnaden en gelijkvormigheid van de onderdelen worden gecontroleerd.

Hierna een overzicht van de te keuren groepen van elementen :freins

Reminrichting

 • bedrijfsrem
 • hulprem
 • parkeerrem

De keuring van de remmen wordt uitgevoerd op een remmentestbank en wordt vervolledigd door een visuele controle van de inspecteur.

 

Lichten, reflecterende inrichtingen en elektrische uitrustingen phares

 • grootlichten
 • dimlichten
 • standlichten
 • richtingaanwijzers
 • stoplichten
 • achtermistlichten
 • ...

De keuring van de lichten gebeurt aan de hand van een lichtregelaar en wordt vervolledigd door een visuele controle van de inspecteur.

 

Stuurinrichting en stuur

 

Assen, wielen, banden en ophangingsuspension
De keuring van de ophanging wordt uitgevoerd op een ophangingstestbank en wordt vervolledigd door een visuele controle van de inspecteur.

 

Chassis en chassistoebehoren

 

De carrosserie

 

Gezichtsveld

 • ruiten
 • achteruitkijkspiegels
 • ruitenwissers
 • ....

 

Vergoeding « periodieke keuring »

Raadpleeg het tarief van de vergoedingen

Herinnering ! Voor een eerste keuring hebt u de keuze tussen één van de 77 keuringscentra van het land.