GOCAVLAANDEREN

Rijbewijs

Examen CE-C1E

HET RIJBEWIJS CE-C1E ZONDER VAKBEKWAAMHEID

 

Voorbereiding

Lees aandachtig de brochure voor alle gedetailleerde informatie van het voorlopig rijbewijs en het praktijkexamen voor de categorieën CE en C1E.

CC1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vademecum Privéterrein voor de centra in het Vlaams Gewest

Vademecum Openbare weg voor de centra in het Vlaams Gewest

! Opgelet: Het is mogelijk dat recente wijzigingen in de wegcode nog niet verwerkt werden in de vademecums van groep C of D. In dit geval gelden de wetteksten altijd boven het vademecum.

 


Medisch onderzoek

Voor het besturen van een voertuig categorie CE-C1E, dient u een medisch onderzoek te ondergaan.

Het medisch onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

1. Oogonderzoek: dit mag uitgevoerd worden door een oogarts naar keuze.

2. Medisch onderzoek: dit dient uitgevoerd te worden bij een erkend geneesheer.

Erkende geneesheren zijn:

  • Een geneesheer van een medische centra in uw buurt. Gelieve hiervoor contact op te nemen met het call center op het telefoonnummer 02/524.97.97.
  • Een geneesheer van een erkende Arbeidsgeneeskundige dienst in overeenstemming met de beschikkingen van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming. Indien de geneesheer besluit tot de ongeschiktheid van de kandidaat of de beslissing laat afhangen van voorwaarden of beperkingen, kan de aanvrager een beroep instellen in overeenstemming met de beschikkingen van het voornoemde Reglement. Er dient opgemerkt dat de Arbeidsgeneesheren slechts bevoegd zijn voor de werknemers van de ondernemingen aangesloten bij de Arbeidsgeneeskundige dienst.
  • Een geneesheer van FOREM, VDAB of het IBFFP.
  • Een geneesheer van een centrum voor leerlingenbegeleiding.
  • Een geneesheer van de medische dienst van het leger.