GOCAVLAANDEREN

Rijbewijs

Welk voertuig?

CC1Vrachtwagen met aanhangwagen

 

Het rijbewijs voor de categorie CE:

De houder van een rijbewijs C+E mag een samenstel** besturen, bestaande uit een trekkend voertuig van de categorie C en een aanhangwagen of oplegger waarvan de MTM* meer bedraagt dan 750 kg.

 

Het rijbewijs voor de categorie C1E:

De houder van een rijbewijs C1E mag volgende voertuigen besturen:
• een samenstel** bestaande uit een trekkend voertuig van de categorie C1 en een aanhangwagen of oplegger met een MTM* van meer dan 750 kg, op voorwaarde dat de MTM* van het samenstel** ten hoogste 12.000 kg bedraagt;
• een samenstel** bestaande uit een trekkend voertuig van de categorie B en een aanhangwagen of oplegger met een MTM* van meer dan 3.500 kg, op voorwaarde dat de MTM* van het samenstel** ten hoogste 12.000 kg bedraagt.

* Maximaal Toegelaten Massa
** Trekkend voertuig + aanhangwagen

 

Sinds 10/09/2009 dienen bepaalde bestuurders van een voertuig van de categorie C, C1, CE of C1E die professioneel vervoer verrichten, te voldoen aan de vakbekwaamheidvoorschriften.