Autokeuring

Vandaag al 21 keuringslijnen op verplaatsing actief in Vlaanderen

De erkende keuringsondernemingen in Vlaanderen voeren op jaarbasis ruim 3 miljoen keuringen uit. Sinds 2012 zijn ook ‘keuringen op verplaatsing’ mogelijk. Het gaat om keuringslijnen voor vrachtwagens en bussen op de site van grote bedrijven. Vandaag zijn er naast de 43 keuringscentra in Vlaanderen al 21 keuringslijnen op verplaatsing actief, samen goed voor 22.914 volledige keuringen in 2022.

20/3/2023

20/3/2023

De erkende keuringsondernemingen in Vlaanderen voeren op jaarbasis ruim 3 miljoen keuringen uit. Sinds 2012 zijn ook ‘keuringen op verplaatsing’ mogelijk. Het gaat om keuringslijnen voor vrachtwagens en bussen op de site van grote bedrijven. Het voordeel is dat grotere voertuigvloten ter plaatse snel en efficiënt gekeurd kunnen worden, om na te gaan of ze technisch in orde zijn om verkeersveilig de baan op te kunnen. Het betekent ook een pak uitgespaarde voertuigkilometers van en naar de keuringscentra. Hierdoor wordt het verkeer minder belast, alsook de keuringscentra.

Een verdere uitbreiding van het aantal sites is een permanent aandachtspunt voor de keuringsondernemingen. Zij nemen gericht contact op met bedrijven die aan de voorwaarden voldoen om deze opportuniteit aan te kaarten. En dat blijkt uit de cijfers. Vandaag zijn er naast de 43 keuringscentra in Vlaanderen al 21 keuringslijnen op verplaatsing actief, samen goed voor 22.914 volledige keuringen in 2022.

Aantal volledige keuringen op verplaatsing

2020 15.629

2021 18.557

2022 22.914

De laatste nieuw erkende keuringslijn op verplaatsing werd in januari 2023 in gebruik genomen.

Het voordeel van keuringslijnen op verplaatsing voor de klant is kostenefficiëntie door tijdsbesparing en minder af te leggen voertuigkilometers. Dat betekent ook minder CO2-uitstoot, wat dan weer een belangrijke impact heeft op het milieu. Het voordeel voor de keuringsondernemingen is een verhoogde dienstverlening aan grote professionele klanten en een verlaagde druk in de keuringscentra, opnieuw een voordeel voor de klant.

Een keuringslijn op verplaatsing is strikt gereglementeerd en moet aan dezelfde strenge voorwaarden voldoen als de keuringslijnen in een keuringscentrum. Een belangrijk aspect is de onafhankelijkheid van de inspecteurs van de autokeuring, ad hoc inspecties door de overheid en het ethisch charter voor de medewerkers van de autokeuring én de uitbaters van de keuringslijn op verplaatsing.