Autokeuring

Vanaf volgende week opnieuw elke weekdag autokeuring met én zonder afspraak

Vanaf dinsdag 16 augustus zal het terug mogelijk zijn om je auto elke weekdag vrij aan te bieden voor de periodieke keuring.

9/8/2022

9/8/2022

Vanaf dinsdag 16 augustus zal het terug mogelijk zijn om je auto elke weekdag vrij aan te bieden voor de periodieke keuring. Mensen die hiervoor liever een afspraak maken, zullen dit ook nog steeds kunnen doen. Deze versnelde invoering van het gemengd systeem gedurende alle dagen van de week komt er op uitdrukkelijke vraag van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters tijdens overleg met sectorfederatie GOCA Vlaanderen en haar leden-ondernemingen.

Dit overleg kwam er naar aanleiding van ellenlange wachtrijen bij verschillende keuringscentra vorige week, nadat deze op 1 augustus terug overschakelden naar één dag per week keuring zonder afspraak. Tijdens de coronapandemie kozen een aantal keuringsondernemingen er immers voor om exclusief op afspraak te werken. De vraag naar keuring zonder afspraak bleek vorige week evenwel zo groot, dat een snelle evaluatie zich opdrong.

Op basis daarvan werd dus beslist om het gemengd systeem – keuring met én zonder afspraak – gedurende alle dagen van week versneld uit te rollen in alle keuringscentra. Concreet zal dit toegepast worden vanaf dinsdag 16 augustus. Vroeger kon niet, omdat de reeds gemaakte afspraken uiteraard ook gehonoreerd moeten worden. Ondanks het feit dat de vrije aanbiedingen nu meer verspreid kunnen gebeuren, raadt GOCA Vlaanderen wel nog steeds aan om de live webcams en druktebarometers te raadplegen op de websites van de keuringsondernemingen.