Rijbewijs

Vanaf 1 oktober aangepast rijexamen voor speedpedelec

Op vrijdag 16 juni 2023 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van besluit definitief goed dat de mogelijkheid voorziet om het praktijkexamen categorie AM af te leggen met een speedpedelec.

19/6/2023

19/6/2023

In vijf jaar tijd vertienvoudigde het aantal gebruikers van de speedpedelec. Zo telde Vlaanderen begin 2023 65.650 ingeschreven speedpedelecs. Helaas komt deze populariteit van de speedpedelec ook tot uiting in de ongevallenstatistieken. In het eerste trimester van 2023 vonden er in Vlaanderen 102 ongevallen plaats met een speedpedelec (ter vergelijking, in 2019 in het eerste trimester waren dat er 36).

Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters werd de examinering om te mogen rijden met een speedpedelec gewijzigd : “Wie met een speedpedelec wil rijden, moet een rijbewijs AM of A halen tenzij men al het rijbewijs B bezit. Het examen AM diende eerst afgelegd te worden met een bromfiets en dus niet met een speedpedelec. We hebben er nu voor gezorgd dat het ook afgelegd kan worden met een speedpedelec. Een belangrijke aanpassing, zeker gezien de ongevallencijfers.”

Op vrijdag 16 juni 2023 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van besluit definitief goed dat de mogelijkheid voorziet om het praktijkexamen categorie AM af te leggen met een speedpedelec. Concreet wil dit zeggen dat er aangepaste examenmanoeuvres werden uitgewerkt zodat iemand die het rijbewijs AM wenst te behalen met een speedpedelec, dit vanaf 1 oktober 2023 ook zal kunnen.

“Hoewel de speedpedelec een geweldig vervoersmiddel is, zeker in het kader van de modal shift, kunnen we niet blind zijn voor de ongevallencijfers. 538 ongevallen in 2022: dat zijn geen cijfers om licht over te gaan”, aldus minister Peeters. “Elke maatregel die we hieromtrent nemen, is gericht op meer verkeersveiligheid, zo ook deze wijziging van het praktijkexamen AM. Rijden met een speedpedelec geeft een ander gevoel dan met een bromfiets. Het was zeer bevreemdend dat men het examen voor het benodigde rijbewijs niet kon afleggen met een speedpedelec.”