Autokeuring

Vanaf 1 juli 2024 nieuwe regels voor de autokeuring

Vanaf maandag 1 juli 2024 treden twee wijzigingen in werking met betrekking tot de autokeuring. De eerste wijziging betreft een aangepaste beoordeling van de deeltjestest. Daarnaast gaat de eerste fase van start van de nieuwe regels voor de keuringsfrequentie van personenauto's.

28/6/2024

28/6/2024

Aangepaste beoordeling van de deeltjestest

Sinds 1 juli 2022 worden de modernere dieselwagens onderworpen aan de deeltjestellertest. Om de eigenaar van het voertuig de nodige tijd te geven om de herstellingen uit te voeren, kan momenteel maximaal 3 keer een keuringsbewijs met een geldigheid van 3 maanden worden uitgereikt. Tot 30 juni 2024 bedraagt de termijn voor dergelijke herstelling dus maximaal 1 jaar.

Om de eigenaar van het voertuig te stimuleren om het gebrek sneller en effectief te laten herstellen wordt het aantal opeenvolgende controles omwille van een slecht resultaat voor de deeltjestellertest beperkt.

Vanaf 1 juli 2024 krijgt de klant maximaal 6 maanden (of 3 controles) de tijd om de nodige herstellingen uit te voeren. Geeft de deeltjestest na 3 controles nog steeds meer dan 1.000.000 roetdeeltjes/cm³ aan, dan volgt een afkeur en wordt een rood keuringsbewijs met een verboden tot verkeer uitgereikt.

 

Om de twee jaar naar de keuring

Vanaf 01/07/2024 gaat de eerste fase van de nieuwe regels voor de keuringsfrequentie van personenauto's in voor auto's met een uiterste keuringsdatum van 1 september 2024 of later. Personenauto's ouder dan vier jaar hoeven dan slechts om de twee jaar gekeurd te worden, totdat ze 160.000 km hebben gereden of zes jaar oud zijn. Vanaf dat moment moeten ze elk jaar gekeurd worden.

Welke auto’s komen in aanmerking voor de aangepaste keuringsfrequentie?

De aanpassing van de keuringsfrequentie is van toepassing op personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, lijkauto’s en minibussen. Alle andere voertuigen vallen niet onder de nieuwe regeling. Voor een tweedehandskeuring blijft de geldigheid één jaar, ook als de auto nog jonger dan zes jaar is en nog geen 160.000 km op de teller heeft.

Vanaf 1 juli 2024 komen auto's die tussen de vier en zes jaar oud zijn, een uiterste keuringsdatum van 1 september 2024 of later hebben, en minder dan 160.000 km hebben gereden, in aanmerking voor een keuringsbewijs dat twee jaar geldig is.

Voorbeeld: Een personenauto jonger dan zes jaar en met minder dan 160.000 km op de teller heeft een keuringsbewijs dat vervalt op 1 september 2024. Een personenauto mag al twee maanden voor de uiterste keuringsdatum gekeurd worden. Vanaf 1 juli kunnen die personenauto’s dus gekeurd worden en van de nieuwe regels genieten. Eenzelfde personenauto met een keuringsbewijs dat op 31 augustus 2024 of vroeger vervalt kan nog niet genieten van de nieuwe regels, ook al wordt hij na 1 juli 2024 gekeurd.

 

Invoering nieuwe regeling in drie fasen

·       Fase 1: Vanaf 1 juli 2024 voor personenauto’s tot zes jaar oud waarvan de uiterste keuringsdatum op 1 september 2024 of later valt

·       Fase 2: Vanaf 1 juli 2025 voor personenauto’s tot acht jaar oud waarvan de uiterste keuringsdatum op 1 september 2025 of later valt

·       Fase 3: Vanaf 1 juli 2026 voor personenauto’s tot tien jaar oud waarvan de uiterste keuringsdatum op 1 september 2026 of later valt

Hoe weet ik hoe oud mijn personenauto is?

De leeftijd van een auto wordt bepaald op basis van de datum van eerste inschrijving. Die kunt u terugvinden in rubriek B op het kentekenbewijs.

Voorbeeld: De datum van eerste inschrijving van een auto is 13 september 2018. Als de personenauto gekeurd wordt op 13 september 2024 (de zesde verjaardag), en de auto heeft op dat moment nog geen 160.000 km op de teller, dan zal het keuringsbewijs twee jaargeldigheid hebben. Als de personenauto pas op 14 september 2024 wordt gekeurd,als de auto zes jaar en een dag oud is, dan zal de geldigheid van het keuringsbewijs slechts één jaar zijn. Pas in fase 2 kunnen auto's tot acht jaar oud een keuringsbewijs met een geldigheidsduur van twee jaar krijgen. Op 14 september2025 is deze auto 7 jaar en een dag oud en voldoet hij wel aan de vereisten van fase 2.