Autokeuring

Vanaf 1 januari 2023 pas 'oldtimer' vanaf 30 jaar

Vanaf 1 januari 2023 moet een voertuig de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben om de titel van oldtimer en een "O"-kentekenplaat te krijgen. Nu is dat nog 25 jaar.

9/12/2022

9/12/2022

Een voertuig dat meer dan 25 jaar is maar minder dan 30 jaar en dat voorheen onder een O-kentekenplaat was geregistreerd, mag onder die O-kentekenplaat geregistreerd blijven, mits het op naam van dezelfde titularis blijft.

De oldtimerinschrijving gebeurt door de DIV met een aanvraag tot inschrijving, verzekeringsvignet en origineel kentekenbewijs of politieattest. Om een oldtimerinschrijving aan te vragen moet deze ook aan de oldtimerkeuring worden onderworpen.

Let op! Deze nieuwe regeling geldt niet voor voertuigen van de categorie L (motorfietsen, bromfietsen, driewielers, vierwielers), zij kunnen vanaf de leeftijd van 25 jaar nog steeds als oldtimer worden ingeschreven.