Rijbewijs

Van tolk naar audiovertaling bij rijexamen - de eerste jaarhelft in cijfers

Sedert 1 januari 2023 kan het theoretisch rijexamen, in principe in het Nederlands, ook afgelegd worden met een audiovertaling in het Frans, Duits of Engels. Dit betekent dat de kandidaat de vragen en bijhorende antwoordmogelijkheden via een hoofdtelefoon krijgt voorgelezen in het Nederlands en daarna in één van de drie talen naar keuze.

28/7/2023

28/7/2023

Op initiatief van GOCA Vlaanderen heeft de minister het mogelijk gemaakt om de theorie-examens voor het rijbewijs met audiovertaling te laten plaatsvinden. De maatregel maakt deel uit van een breder traject naar klantenservice toe en om fraude bij rijexamens tegen te gaan. De audiovertaling biedt bovendien meer flexibiliteit aangezien deze altijd en overal inzetbaar is en daarenboven meer uniformiteit brengt in de vertalingen.

Ook werd op die manier de kostprijs voor de kandidaat verlaagd van 55 euro bij het inschakelen van een beëdigd tolk naar 40 euro met de audiovertaling.

In de eerste 6 maanden van 2023 werden alvast 3.616 examens categorie B afgelegd met audiovertaling: 2.783 in het Engels, 807 in het Frans en 26 in het Duits. Dit is samen goed voor 3,3% van het totaal aantal afgelegde theorie-examens categorie B.

Wat de slaagpercentages betreft, zien we een gemiddeld slaagpercentage voor de categorie B zonder audiovertaling van 38,48%. Voor de examens in het Frans bedraagt dit 38,17%, gelijkaardig met de examens zonder audiovertaling. Voor de examens in het Engels is dat 28,89% en in het Duits bedraagt dit 11,54%.  

De lagere slaagpercentages Engels en Duits zijn vermoedelijk te wijten aan het feit dat kandidaten die examen afleggen in het Engels of Duits, deze taal niet als moedertaal hebben en dus ook daar meer moeite hebben met het correct interpreteren van de vraag en antwoordmogelijkheden. Franstalige kandidaten daarentegen hebben meestal wel het Frans als moedertaal, waardoor het slaagpercentage hier nauwelijks afwijkt van de theorie-examens zonder audiovertaling.