Rijbewijs

Terug lichte stijging in slaagpercentages theorie-examen categorie B

Bij de afsluiting van het eerste kwartaal van 2023 zijn de slaagpercentages licht positief geëvalueerd ten opzichte van 2022.

10/5/2023

10/5/2023

Waar 2022 afgesloten werd met een slaagpercentage voor het theorie-examen van 37.90 %, is dit licht gestegen in de eerste maanden van 2023 naar 39.38%. Een stijging die vooral te merken was in de maanden januari en februari, in maart gingen de resultaten terug in dalende lijn.

Als federatie van de examencentra blijven wij ervoor ijveren dat kandidaten zich goed voorbereiden voor het theorie-examen. Hier wordt namelijk de basis gelegd voor hoe men zich in het verkeer kan en moet gedragen. Dat komt zowel de persoonlijke veiligheid als de verkeersveiligheid in het algemeen ten goede én biedt natuurlijk een grotere kans op slagen voor het latere praktijkexamen.