Rijbewijs

Slaagpercentages theorie-examen evolueren licht positief

Bij het afsluiten van het derde kwartaal van 2023 zien we dat de slaagpercentages blijven evolueren in de positieve richting ten opzichte van het eerste kwartaal.

24/1/2024

24/1/2024

De stijging in de resultaten van de theorie-examens zet zich door in de eerste drie kwartalen van 2023. Per eind 2022 was dit slechts een slaagpercentage 37.90% met voor het eerste kwartaal van 2023 een lichte stijging naar een slaagpercentage van 39.38%. We zien nu dat deze positieve trend zich voorzichtig doorzet, met een slaagpercentage van 40.50% per eind september 2023.

Wanneer we in detail gaan kijken waar de kandidaten het meest moeite mee hebben, dan kunnen we volgende top 5 samenstellen:

  • De verkeersborden met betrekking tot voetgangers

  • Het vormen van een reddingsstrook

  • De verschillende aanwijzingsborden m.b.t. tunnels en vluchthavens

  • Richtingsverandering

 • Snelheid in schoolstraten

We zien dat de voorrangsregels niet echt meer tot de top 5 behoren, maar nieuwere regelgeving zoals reddingstroken of schoolstraten, en minder voorkomende zaken zoals tunnels (nog) niet ingeburgerd zijn.

De sector van de examencentra  blijft ervoor ijveren dat kandidaten zich goed voorbereiden voor het theorie-examen. Hier wordt namelijk de basis gelegd voor toekomstig verkeersgedrag wat bepalend is voor de eigen veiligheid, en de veiligheid van andere weggebruikers.

Een betere voorbereiding biedt  een grotere kans op slagen, niet alleen voor het theorie-examen, maar ook voor het praktijkexamen dat daarop volgt.