Autokeuring

Sector autokeuring blijft prominent vertegenwoordigd op het internationale forum

Pascal Buekenhoudt, Project & Innovation Manager bij GOCA Vlaanderen, herverkozen als vice-president binnen CITA

11/6/2021

11/6/2021

Pascal Buekenhoudt, Project & Innovation Manager bij GOCA Vlaanderen, werd recent herverkozen als vice-president Technical Affairs binnen CITA. Hiermee blijft de sector autokeuring prominent vertegenwoordigd op het hoogste internationale forum.

CITA staat voor ‘International Motor Vehicle Inspection Committee’ en verenigt alle organisaties actief in de sector van de keuring van motorvoertuigen. Momenteel telt deze organisatie ruim 140 leden in een 55-tal landen. Vanuit haar raadgevend statuut bij de Verenigde Naties en de Europese Commissie, werkt CITA aanbevelingen uit die de basis vormen voor de regelgeving in de sector.

Pascal Buekenhoudt: “Duurzame mobiliteit is de toekomst. En zo zal CITA haar inspanningen verder blijven opvoeren om de wegen veiliger en ook milieuvriendelijker te maken. Als ik terugdenk aan eerdere realisaties die hiertoe hebben bijdragen, zijn dat een ‘state-of-the-art’ rem- en ophangingstest, het uitlezen van elektronica bij de tweedehandskeuring en mobiele uitrustingen voor keuringen langs de weg. Recente studies rond fijnstof- en NOX-emissies zullen in 2022 dan weer resulteren in de introductie van een deeltjesteller bij de keuring van dieselvoertuigen. Dit kadert in de strijd tegen roetfilterfraude en verhoogde emissie van fijnstof.”

Het afgelopen jaar maakte CITA prioriteit van het ‘future proof’ maken van haar visie, missie en strategie. Diverse topic area’s en task forces werden opgericht.

Zelf zal Pascal Buekenhoudt het voorzitterschap opnemen van de topic area ‘Optimizing current vehicle compliance’ en het vice-voorzitterschap van de topic area ‘Environmental protection systems’, naast een actieve rol in verschillende task forces. Hij vertegenwoordigt CITA en de sector autokeuring ook op tal van internationale fora zoals het ‘Roadworthiness Committee’ van de Europese Commissie en de ‘Working Party on Autonomous and Connected Vehicles’ van de Verenigde Naties.

GOCA Vlaanderen stond mee aan de wieg van CITA. Met haar jarenlang opgebouwde kennis en ervaring draagt zij al van bij het prille begin bij aan tal van projecten en trajecten in het voortdurend streven naar een maatschappelijk verantwoorde mobiliteit en verkeersveiligheid!