Autokeuring

Reactie GOCA Vlaanderen op initiatief Minister Peeters om bepaalde herkeuringen onder te brengen bij garages

“GOCA Vlaanderen blijft zich engageren tot de verdere uitvoering van het Actieplan. De drijfveer van de sector is en blijft alvast om in alle objectiviteit en onafhankelijkheid bij te dragen aan meer verkeersveiligheid, een gezond milieu en de bescherming van de consument. Het is jammer dat de Minister de resultaten van de engagementen uit het Actieplan niet wenst af te wachten.”

18/7/2023

18/7/2023

Op 1 juni 2023 stelde GOCA Vlaanderen in het Vlaams Parlement haar Actieplan Autokeuring voor om als sector verder te evolueren naar een meer moderne en klantgedreven autokeuring. Er werd ook meteen een monitoringtabel gekoppeld aan het Actieplan, om in alle transparantie te kunnen rapporteren over de voortgang van de geplande acties op het terrein.

Dat Actieplan bestaat uit drie pijlers: i) een betere communicatie met de klant, ii) de autokeuring als werkgever en iii) het optimaliseren van de keuring zelf. In eerste instantie werd samen met het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken gewerkt aan het aanpassen en afschaffen van bepaalde keuringsonderdelen om bepaalde herkeuringen te vermijden, evenwel zonder de verkeersveiligheid te hypothekeren. Zoals blijkt uit het Actieplan zou GOCA Vlaanderen graag nog verder gaan in het schrappen van nutteloze herkeuringen, daarom betreuren wij dat de Minister van Mobiliteit de voorgestelde optimalisaties niet uitvoert.

Uit studies en enquêtes van CITA (International Motor Vehicle Inspection Committee) blijkt alvast dat het Vlaamse organisatiemodel van de autokeuring in vergelijking met dat van andere Europese landen uitblinkt op het gebied van kostenefficiëntie. Bovendien draagt het businessmodel de supervisiekosten van de Vlaamse overheid volledig. Het systeem financiert ook het Vlaams Verkeersveiligheidsfonds en de autokeuring dekt bovendien het tekort van de examencentra voor het rijbewijs, om ook het behalen van een rijbewijs zo laagdrempelig mogelijk te houden.

De kernwaarden van het Vlaamse organisatiemodel zijn objectiviteit en onpartijdigheid, zoals zeer strikt vastgelegd in het erkennings-KB, de geldende keuringshandboeken en -instructies. Tot op heden geldt een strikte scheiding tussen keurder en hersteller, om geen belangenvermenging tussen beiden toe te laten. Het gebrek aan overleg met de sector, alsook aan grondige analyses over de impact van voorliggend plan op de verkeersveiligheid, het milieu en de consumentenbescherming, zorgen ervoor dat de burger absoluut niet verzekerd is van een betere en objectievere dienstverlening met dit plan.

Raph Verbruggen, gedelegeerd bestuurder GOCA Vlaanderen: “GOCA Vlaanderen blijft zich engageren tot de verdere uitvoering van het Actieplan. De drijfveer van de sector is en blijft alvast om in alle objectiviteit en onafhankelijkheid bij te dragen aan meer verkeersveiligheid, een gezond milieu en de bescherming van de consument. Het is jammer dat de Minister de resultaten van de engagementen uit het Actieplan niet wenst af te wachten.”

Wij willen daarnaast graag onze oprechte steun uitspreken voor de talloze toegewijde werknemers in de keuringssector die dag in, dag uit uitstekend werk leveren. Ondanks hun voortdurende inzet en professionaliteit, worden zij vaak onterecht blootgesteld aan tendentieuze berichtgeving. Het is cruciaal om het belang van hun rol te erkennen én te onderstrepen.