Rijbewijs

Praktijkexamen voor het rijbewijs bestaat 45 jaar

Sinds 14 februari 1977 is het verplicht om eerst te slagen voor een theorie- én praktijkexamen om een rijbewijs te bekomen.

19/2/2022

19/2/2022

Onze grootouders hadden in hun tijd geen rijbewijs nodig om een personenwagen te besturen, dat leerden ze wel in de praktijk. Het rijbewijs werd in 1967 geïntroduceerd in België, maar ook toen moest je gewoon naar het gemeentebestuur stappen om het document aan te vragen.

Het theorie-examen kwam er in 1969. Vanaf toen was het noodzakelijk om de wegcode te kennen om op de openbare weg te mogen rijden. Het praktijkexamen volgde in 1977. Dat gebeurde na een belangrijke hervorming van de wegcode (KB 1 december 1975) die vandaag nog steeds van kracht is. De praktijkexamens zijn sindsdien natuurlijk sterk geëvolueerd.

Een belangrijke wijziging kwam er op 1 december 2006 (KB 10 juli 2006). Vanaf dan kon een kandidaat vanaf 17 jaar het theorie-examen afleggen waarna hij of zij de keuze kreeg tussen een voorlopig rijbewijs van 18 maanden (vanaf 18j en na 20u rijopleiding) of 36 maanden (vanaf 17j). Voor beide kon het praktijkexamen worden afgelegd vanaf 18 jaar en na een stage van 3 maanden. De manoeuvres gingen niet langer door op het privéterrein maar werden geïntegreerd in het examen op de openbare weg.

Na de overheveling van de bevoegdheden voor de rijopleiding en de examencentra naar de gewesten, voerde het Vlaams Gewest in 2017 een reeks hervormingen door. Voor het praktijkexamen betekende dit dat vier nieuwe manoeuvres en een risicoperceptietest (gevaarherkenningstest) werden toegevoegd.

De verplichte stage voor het afleggen van het praktijkexamen werd toen ook opgetrokken van 3 naar 9 maanden. Wie een kandidaat-bestuurder wilde begeleiden tijdens deze stageperiode, moest bovendien een ‘vormingsmoment’ volgen. Deze twee maatregelen werden in 2020 evenwel vernietigd door de Raad van State, waardoor er nu opnieuw een minimumstage van 3 maanden geldt en er geen verplichting meer is voor begeleiders om een vorming te volgen.

De recentste wijzigingen kwamen er op 1 september 2021 (BVR 2 juli 2021). Een belangrijke nieuwigheid is de invoering van een antifraude-reglement. Dat biedt de mogelijkheid tot uitsluiting van alle examens gedurende een bepaalde periode, voor kandidaten of begeleiders die fraude plegen of verbale en/of fysieke agressie vertonen ten aanzien medewerkers van het examencentrum.

De meest voorkomende fouten tijdens het theorie-examen vandaag zijn:

  • voorrangsregels
  • ritsen
  • stilstaan & parkeren

Tijdens het praktijkexamen hebben de meeste inbreuken betrekking op:

  • bediening van het voertuig (remmen & vertragen, stuur- & zithouding, schakelen)
  • snelheid & verkeersinzicht
  • voorrangsregels

Naar aanleiding van de recente Factcheckers-reportage waarbij 100 mensen met een rijbewijs opnieuw examen aflegden, pleitte GOCA Vlaanderen voor regelmatige opfrissingsmomenten -gekoppeld aan een controletest- doorheen het leven van een bestuurder. Een degelijke parate kennis van de wegcode en blijvende alertheid in het verkeer helpen om ongevallen te voorkomen.

Het Nieuwsblad maakte een dossier over dit onderwerp, u leest het vandaag in de weekendbijlage van de krant.