Autokeuring

Nieuw kader voor oldtimerkeuring vanaf 1 november 2022

Duidelijker regels voor elke oldtimerliefhebber, met verkeersveiligheid als prioriteit.

18/7/2022

18/7/2022

De Vlaamse Regering heeft afgelopen vrijdag de wijzigingen aan de oldtimerkeuring definitief goedgekeurd, en vanaf 1 november 2022 gaan ze in voege. “Met de aanpassingen beogen we vooral om de regels duidelijker te maken voor elke oldtimerliefhebber, met verkeersveiligheid als prioriteit,” stelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Sinds 2018 worden oldtimers (voertuigen van 25 jaar en ouder) onderworpen aan een periodieke keuring. Voorheen moest men alleen naar de keuring bij inschrijving onder een O-kentekenplaat. In 2021 startte minister Lydia Peeters een traject op met de betrokken stakeholders (oldtimerverenigingen, Traxio en GOCA Vlaanderen) om de huidige keuring te evalueren en te kijken waar bijsturing noodzakelijk was.

“Er was vooral nood aan meer duidelijkheid en betere instructies. Er is wat onvrede bij de eigenaars van oldtimers over enkele onduidelijkheden in de huidige regelgeving en hoe deze toegepast wordt in de keuringsstations. Vandaar dat ik een procedure heb opgestart om met alle stakeholders te komen tot een duidelijker en uniformer kader. Voornamelijk voor voertuigen die niet langer volledig origineel zijn, wat regelmatig voorkomt doordat bepaalde wisselstukken niet meer te krijgen zijn of doordat constructeurs en leveranciers niet meer bestaan. Met de vooropgestelde wijzigingen proberen we hieraan tegemoet te komen,” aldus minister Peeters. “Tevens is verkeersveiligheid een absolute prioriteit voor mij en leg ik de focus van de oldtimerkeuring nog meer op veilige voertuigen, in lijn met mijn ambities uit het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen 2021-2025.”

Daarnaast komt er een vrijstelling van de periodieke keuring voor voertuigen ouder dan 1 januari 1926 en hoeven oldtimers van vóór 15 juni 1968 geen attesten meer voor te leggen als de verbouwingen dateren van voor de invoering van de oldtimerkeuring in 2018.

In Vlaanderen zijn ruim 115.000 oldtimers ingeschreven, zij maken deel uit van ons erfgoed maar moeten zich ook veilig op de weg kunnen begeven. Vandaar dat bij de opmaak van de aangepaste instructies de stakeholders mee betrokken werden. Zodoende is duidelijk voor iedereen, eigenaar en keurder, wat precies gekeurd moet worden en waar elk voertuig aan moet voldoen om een groene kaart te ontvangen en veilig de weg op te mogen.