Rijbewijs

Minister pakt fraude tijdens rijexamens aan

GOCA Vlaanderen is alvast verheugd met de komst van deze nieuwe maatregelen.

15/6/2021

6/3/2021

Mede op initiatief van GOCA Vlaanderen en de sector, zullen onregelmatigheden en fraude tijdens het theorie- en praktijkexamen strenger aangepakt worden. “Belangrijkste maatregel is een fraudereglement”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Uit overleg met de sector is gebleken dat personen en organisaties steeds inventiever worden om te slagen voor het examen. Voortaan zullen examencentrapersonen die zich niet aan de spelregels houden tijdelijk kunnen uitsluiten.” Daarnaast zal het theorie-examen voor anderstaligen in de toekomst afgenomen worden met een vooraf opgenomen vertaling in plaats van een tolk, wat de beste garantie is voor uniformiteit en objectiviteit. En houders van niet-erkende buitenlandse rijbewijzen zullen niet meer vrijgesteld worden van scholing alvorens hier examen af te lezen. Alleaanpassingen gaan wellicht deze zomer in voege, na de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering. GOCA Vlaanderen is alvast verheugd met de komst van deze nieuwe maatregelen.