Rijbewijs

Langere wachttijd voor praktijkexamen B, de examencentra doen er alvast alles aan om iedereen zo snel mogelijk te bedienen!

Praktijkexamen B: de plaatsen zijn momenteel schaars, benut ze ten volle!

19/5/2021

19/5/2021

Door de coronacrisis waren de examencentra in 2020, gedurende twee periodes van lockdown, ruim 4 maanden gesloten. Dat maakt dat er zo’n 35.000 examens ingehaald moeten worden, boven op de normale werking. Dit leidt momenteel spijtig genoeg tot een beduidend langere wachttijd, die kan oplopen tot 6 maanden voor het praktijkexamen B. De examencentra doen er alvast alles aan om iedereen zo goed mogelijk te helpen.

Kandidaten met een voorlopig rijbewijs, theorie-examen of praktijklessen die vervallen in de periode tussen 16 maart 2020 en 29 september 2021 hebben uitstel gekregen tot 30 september 2021. Gezien de huidige wachttijden, verzoeken wij deze kandidaat-bestuurders zo snel mogelijk een afspraak te maken bij het examencentrum van hun keuze. Weet  dat er net zoals in de vaccinatiecentra gewerkt wordt op basis van bepaalde prioriteiten: kandidaten van wie de geldigheid van het voorlopig rijbewijs, theorie of lessen vervalt vóór 30 september 2021 en kandidaten voor herstelexamens worden eerst ingepland volgens beschikbaarheid. Kandidaten van wie het voorlopig rijbewijs nog geldig is tot 2022 of 2023 vragen wij om geduld te oefenen en zich ondertussen zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen.

Bereid je goed voor als je examen komt afleggen. Nog te vaak moet een examen uitgesteld worden omwille van administratieve of technische redenen, zoals het ontbreken van de juiste documenten, een voertuig dat niet voldoet, enz. Check zeker onze brochure waarin duidelijk omschreven staat welke documenten je moet bij hebben. Daarnaast is het ook belangrijk om goed te oefenen zodat de kans op slagen optimaal is. De plaatsen zijn momenteel schaars, benut ze ten volle. Succes alvast!