Algemeen

Jaarrapport GOCA Vlaanderen 2023

GOCA Vlaanderen en de leden-ondernemingen uit de sector blikken met dit Jaarrapport graag terug op 2023.

28/5/2024

24/5/2024

Autokeuring:

·       In 2023 werden 3.525.684 volledige keuringen uitgevoerd in onze 43 erkende keuringscentra.

·       Daarnaast vonden ook 26.530 volledige keuringen op verplaatsing plaats.

·       Ten slotte werden op de Vlaamse wegen 2738 controles uitgevoerd.

Sinds 1 januari 2023 voeren we ook keuringen uit voor motorfietsen, specifiek voor tweedehandskeuringen of na een ongeval. In 2023 werden in totaal 23.368 motorfietsen gekeurd.

 

Rijbewijs:

·       In 2023 werden in totaal 281.753 theorie-examens afgelegd in de 16 Vlaamse examencentra.

·       Daarnaast werden er 209.599 praktijkexamens afgelegd.

 

Sinds 1 januari 2023 kunnen kandidaten bij een theorie-examen gebruikmaken van een audiovertaling. Hierdoor is een tolk niet meer nodig en kunnen zij zelf een geschikt moment kiezen binnen de openingsuren van de examencentra. In 2023 werden 12.889 examens met audiovertaling afgelegd(inclusief risicoperceptietest), waarvan 9.232 in het Engels, 3.597 in het Frans en 60 in het Duits.

Expertisecentrum/vormingscentrum:

In lijn met haar missie en visie, staat GOCA Vlaanderen als sectorfederatie garant voor expertiseontwikkeling en gerichte opleidingen.

 

·       In 2023 werden 18.005 opleidingsuren gevolgd in de GOCA Vlaanderen Academy door inspecteurs van de autokeuring en examinatoren voor het rijbewijs.

·       R&D zette verder in op het verfijnen van emissiemetingen bij de autokeuring en op het anticiperen op de nieuwste voertuigtechnologieën.

 

Actieplan:

In 2023 stelde GOCA Vlaanderen een actieplan op om de autokeuring te verbeteren. Dit plan bundelt 21 voorstellen die erop gericht zijn tijd en kosten voor de klant te besparen, meer flexibiliteit te bieden en wachttijden te verminderen.

U leest er meer over in het Jaarrapport 2023.