Algemeen

Jaarrapport GOCA Vlaanderen 2022

GOCA Vlaanderen en de leden-ondernemingen uit de sector blikken met dit Jaarrapport graag terug op 2022.

28/3/2023

28/3/2023

AUTOKEURING
  • In 2022 werden 3.472.832 volledige keuringen uitgevoerd in de 43 Vlaamse keuringscentra
  • Daarnaast gebeurden 22.914 volledige keuringen op 20 keuringslijnen op verplaatsing
  • Ook op de Vlaamse wegen gebeurden 2.707 controles langs de weg

Een belangrijk project binnen de autokeuring is de verfijning van de emissiemetingen, met het oog op een duurzame en milieuvriendelijke mobiliteit. Zo werd in 2022 de nieuwe emissiemeting voor fijnstof geïntegreerd in het keuringsproces. Bij recente dieselmotoren (Euro 5 en 6) zijn de roetdeeltjes immers bijzonder klein, waardoor ze niet meer gemeten konden worden met de klassieke roettest. Maar ook die kleine roetdeeltjes blijven een gevaar voor onze gezondheid. Vandaar de overschakeling naar de nieuwe meettechniek. België was hiermee koploper in Europa.

RIJBEWIJSEXAMINERING
  • In 2022 werden voor alle rijbewijscategorieën samen 261.584 theorie-examens afgenomen in de 16 Vlaamse examencentra
  • Daarnaast werden 209.479 praktijkexamens afgelegd in de examencentra

Een belangrijke realisatie was het volledig in eigen beheer nemen van de examens voor vrachtwagen en autobus. Alles werd ook in gereedheid gebracht voor de invoering van de audiovertaling bij het theorie-examen voor anderstaligen op 1 januari dit jaar. Daarnaast werd ook een platform ontwikkeld voor het vlot uitwisselen en goedkeuren van nieuwe examenvragen met de Vlaamse overheid.

EXPERTISECENTRUM

In lijn met haar missie en visie, staat GOCA Vlaanderen als sectorfederatie garant voor expertise-ontwikkeling en gerichte opleiding.

  • In 2022 werden maar liefst 56.955 opleidingsuren gevolgd in de GOCA Vlaanderen Academy door inspecteurs van de autokeuring en examinatoren voor het rijbewijs.
  • R&D zette verder in op het verfijnen van emissiemetingen bij de autokeuring en op het anticiperen op de nieuwste voertuigtechnologieën.

U leest er meer over in het Jaarrapport GOCA Vlaanderen 2022.