Rijbewijs

Heeft de coronacrisis gezorgd voor een revival van de bromfiets?

De afgelopen jaren leek de bromfiets steeds meer in te boeten aan populariteit

22/9/2021

22/9/2021

De voorbije jaren werden de examencentra geconfronteerd met een gestage daling van het aantal praktijkexamens voor de bromfiets (categorie AM). De bromfiets leek steeds meer in te boeten aan populariteit door ontradingsacties op de scholen en de opkomst van de elektrische fiets. Daar waar in 2015 nog 5041 examens AM werden afgelegd, waren er dat in 2019 nog maar 4479.

Sinds de start van de coronapandemie zien we echter terug een stijging van het aantal bromfietsexamens. In 2020 was er een stijging naar 4745 examens, ondanks de coronasluiting van de examencentra voor een periode van bijna vier maanden. In 2021 zet deze tendens zich verder en werden er tot half augustus 3886 examens afgelegd, een stijging van 50% tegenover dezelfde periode in 2019.

 Ook de verkoop van bromfietsen gaat terug in stijgende lijn en bevestigt deze tendens, alhoewel deze cijfers een mix zijn van de verkoop van bromfietsen, elektrische fietsen en speedpedelecs.