Rijbewijs

Geldigheid voorlopige rijbewijzen opnieuw verlengd

Akkoord bereikt tussen bevoegde ministers

8/7/2021

6/7/2021

Tijdens de coronacrisis moesten rijscholen en examencentra lange tijd de deuren sluiten, waardoor het onmogelijk was voor kandidaten die hun rijbewijs wensten te behalen om praktijkexamen af te leggen. Door deze lockdownperiode zijn er nu meer kandidaten met een voorlopig rijbewijs geldig tot 30 september 2021, dan er beschikbare plaatsen zijn in de examencentra voor diezelfde periode.

Federaal minister Georges Gilkinet, besliste daarom samen met zijn regionale collega's Lydia Peeters, Valerie De Bue en Elke Van den Brandt om de geldigheidsduur van de voorlopige rijbewijzen opnieuw te verlengen. Minister Gilkinet bereidde een koninklijk besluit voor. De gewesten krijgen nu dertig dagen om hun advies te geven.

De nieuwe regeling voorziet in een getrapt systeem met een verlenging tot en met 31 december 2021 voor alle voorlopige rijbewijzen waarvan de geldigheidsduur verstrijkt na 15 maart 2020 en voor 1 oktober 2021, en een verlenging tot en met 31 maart 2022 voor alle voorlopige rijbewijzen met einde van de geldigheid na 30 september 2021 en voor 1 januari 2022.

Tegelijkertijd raden de ministers iedereen die een praktijkexamen wil afleggen aan om zo snel mogelijk een afspraak te maken, zodat de examencentra iedereen tijdig kunnen inplannen.