Rijbewijs

Fraude in de rijopleiding en -examens wordt aangepakt

Nieuwe wetgeving gaat in voege op 1 september

5/8/2021

5/8/2021

Op 1 september treden enkele wijzigingen aan de Vlaamse rijopleiding en -examens in werking.

Fraude bij examens strenger bestraffen

De belangrijkste maatregel is een reglement waarmee examencentra kunnen optreden tegen personen die fraude plegen voor, tijdens of na het theorie- of praktijkexamen. Verbale of fysieke agressie of het niet naleven van richtlijnen of instructies van examinatoren of andere medewerkers kunnen voortaan leiden tot een tijdelijke uitsluiting van de examens. Dit geldt zowel voor kandidaten als hun begeleiders. Fraudebestrijding vormt een belangrijk aandachtspunt in de examencentra en de aanpak hiervan wordt voortdurend geëvalueerd en bijgestuurd. Een objectieve beoordeling van de rijvaardigheid van kandidaat-bestuurders is immers essentieel voor een betere verkeersveiligheid. Het fraudereglement geeft ons in dit kader een krachtig bijkomend instrument.

Niet-erkend buitenlands rijbewijs: eerst scholing en daarna pas examen  

Houders van een niet-erkend buitenlands rijbewijs zullen vanaf 1 september niet langer een vrijstelling van scholing krijgen. Dit betekent dat zij eerst moeten oefenen met een voorlopig rijbewijs, vooraleer het praktijkexamen af te leggen. Als ze twee keer niet slagen, moeten ze verplicht extra rijles volgen vooraleer opnieuw examen te mogen afleggen. Op die manier worden de regels voor alle kandidaten gelijkgesteld, en het komt meteen ook de verkeersveiligheid ten goede.

Theorie-examen: audiovertaling in plaats van tolk

Binnen afzienbare tijd wijzigen ook het theorie-examen en de gevaarherkenningstest voor personen die het Nederlands niet machtig zijn. We stappen af van de bijstand van een beëdigd tolk en kiezen voor een vooraf opgenomen vertaling. Deze doelgroep krijgt zo meer vrijheid om het examen af te leggen op een moment en in een examencentrum naar keuze. En alle kandidaten krijgen exact zelfde vertaling. Waarmee ook deze maatregel iedereen maximaal gelijke kansen geeft op slagen.