Rijbewijs

Factcheckers - Wat als 100 Vlamingen met een rijbewijs vandaag opnieuw rijexamen zouden moeten afleggen?

Voor de aflevering van Factcheckers gisteravond op één, brachten de programmamakers 100 mensen samen (een representatief staal uit de samenleving) om opnieuw hun theorie- en praktijkexamen voor het rijbewijs af te leggen.

5/1/2022

5/1/2022

Voor de aflevering van Factcheckers gisteravond op één, brachten de programmamakers 100 mensen samen (een representatief staal uit de samenleving) om opnieuw hun theorie- en praktijkexamen voor het rijbewijs af te leggen.

De deelnemers waren onder een ander voorwendsel naar de plaats van de afspraak geleid, zodat ze zich niet konden voorbereiden en aangewezen waren op hun parate kennis. Enkel diegenen die slaagden voor de theorie stroomden door naar het praktijkexamen.

Deze Factcheckers-aflevering werd opgenomen op de site van SBAT, één van de erkende ondernemingen voor autokeuring en examinering voor het rijbewijs in Vlaanderen. De presentatie gebeurde door Jan Van Looveren en onder de deelnemers bevonden zich eveneens twee bekende Vlamingen: Britt Van Marsenille en Thomas Vanderveken.

De bedoeling was om na te gaan hoe de deelnemers – die elk al een rijbewijs op zak hadden – zouden scoren wanneer ze opnieuw examen moesten afleggen. Zou het een fluitje van een cent zijn of eerder een zware dobber? Het werd een ‘wake up-call’!

Van de 101 deelnemers (incl. een reservekandidaat) slaagden er slechts 21 voor het theorie-examen, of 20 %. Van de 22 deelnemers die doorstroomden naar het praktijkexamen (Britt Van Marsenille slaagde niet voor de theorie, maar legde toch praktijkexamen af) waren er 11 geslaagden, of 50%.

De meest voorkomende fouten tijdens het theorie-examen hebben betrekking op de voorrangsregels, ritsen en stilstaan & parkeren. Minder goede scores zijn er ook voor minder frequent voorkomende verkeersborden zoals een woonerf of fietsstraat. Tijdens het praktijkexamen hebben de meeste inbreuken te maken met de bediening van het voertuig (remmen & vertragen, stuur- & zithouding, schakelen), snelheid & verkeersinzicht en – opnieuw – de voorrangsregels.

Als verklaring voor de lage scores zien wij volgende oorzaken:

  • Automobilisten rijden te vaak ‘op automatische piloot’ en hebben daardoor te weinig oog voor verkeersborden, snelheidslimieten en gewijzigde situaties op de weg.
  • Automobilisten zijn niet altijd op de hoogte van nieuwigheden in de wegcode. Die verschijnen meestal wel in de pers of in een sensibiliseringscampagne, maar er is vandaag geen structureel kanaal om die nieuwigheden tot bij elke bestuurder te brengen.

In samenspraak met GOCA Vlaanderen gaven de programmamakers aan televisiekijkend Vlaanderen dan ook een aantal opfrismogelijkheden mee. Naast bewustmaking was het immers ook de bedoeling om meteen een aantal handvaten mee te geven. In dit kader start Factcheckers ook met een mini-quiz op sociale media. Via een 10-tal meerkeuzevragen kan iedereen zijn kennis van de wegcode testen en nadien een aantal nuttige links ontvangen.

Ter voorbereiding van het rijexamen, verwijst GOCA Vlaanderen alvast graag naar haar website met alle informatie en nuttige tips voor het behalen van het rijbewijs. Zo vind je er bijvoorbeeld de te kennen manoeuvres voor het praktijkexamen geïllustreerd met beeldmateriaal, zodat je deze op voorhand goed kan oefenen.

GOCA Vlaanderen pleit ook voor regelmatige opfrissingsmomenten doorheen het leven van een bestuurder. Een degelijke parate kennis van de wegcode en blijvende alertheid in het verkeer helpen om ongevallen te voorkomen! Het verkeer wijzigt immers voortdurend door nieuwe verkeersregels en -borden, moderne voertuigtechnologieën, gewijzigde verkeerscirculatieplannen, … “Levenslang leren” is dan ook voor bestuurders van een voertuig eerder een noodzaak dan een luxe.