Expert aan het Woord - Wouter Lutin & Bram Robyn

Als sectorfederatie voor de autokeuring en rijbewijsexaminering staat GOCA Vlaanderen garant voor expertise-ontwikkeling, netwerking, belangenbehartiging, objectieve communicatie, gegevensuitwisseling en gerichte opleiding. Als expertisecentrum laat GOCA Vlaanderen ook graag externe experten aan het woord, ter verrijking en verbreding van het debat rond de toekomst van de automobiliteit én de impact daarvan op de autokeuring en rijbewijsexaminering.

30/9/2022

30/9/2022

‘Expert aan het Woord’ verschijnt driemaandelijks en geeft een forum aan specialisten, academici en deskundigen over thema’s uit hun vakgebied, en deelt graag deze visies, kennis en expertise met jullie. Dit forum draagt graag bij tot de objectiviteit, onafhankelijkheid enkwaliteit van dit toekomstdebat.

Deze eerste editie bijt de spits af met twee academici autotechnologie:  

  • Wouter Lutin, Unitmanager Tech & IT – Thomas More
  • Bram Robyn, Docent Autotechnologie en Opleidingsmanager – Thomas More

Het resultaat van hun gesprek lees je hier:

Het belang van Artificiële Intelligentie (AI) in de autotechnologie neemt hand over hand toe. Het gaat dan over zelflerende tools, die doorheen het gebruik van de wagen ‘slimmer’ worden en zo de technologie meer doelgericht en op maat kunnen aansturen.

Door de complexiteit van de wagen, het daaraan verbonden onderhoud en de elektrificatie van het wagenpark, zijn vandaag andere profielen nodig in de autosector. Bij wijze van spreken blijven alleen de banden van een auto overeind, al de rest verandert. En dan nog, de elektrificatie heeft ook hier een impact. Als je weet dat elektrische voertuigen een pak zwaarder wegen, zorgt dit voor een hogere slijtage van de banden en meer uitstoot van fijnstofdeeltjes. Bijgevolg zal op termijn de uitstoot die niet van de uitlaat komt vermoedelijk ook aan relevantie winnen in de strijd tegen fijnstof.

Maar we moeten vooruit, anders haalt de markt ons in. Technisch is alles mogelijk, denk bijvoorbeeld aan ‘inductief laden’ op straten en parkeerplaatsen. Het werkt zoals een inductiekookplaat, een wagen laadt op wanneer hij erop staat. Geen laadpaal of -kabel meer vereist. Dit in de praktijk brengen is natuurlijk een andere zaak. Maar heel wat fabrikanten testen reeds enkele jaren de mogelijkheden.

Elektrische voertuigen hebben een langere levensduur, maar wat met de batterijcapaciteit? En wat met de duurzaamheid? Daar is het belangrijk om de volledige levensduur van elektrische wagens te bekijken, van productie tot en met de recyclage van de batterijen.

Elektriciteit is vandaag het meest efficiënte aandrijftype, maar ook hier speelt de problematiek van de toelevering van voldoende grondstoffen voor de onderdelen van de batterij. Die zal ons opnieuw afhankelijk maken van externe economieën. Daarnaast is het voor de transportsector geen duurzaam alternatief. Voor vrachtwagens die dagelijks honderden kilometers rijden, kan waterstof een betere optie zijn. Bij de keuze voor het promoten van één of meerdere brandstoftypes moet dus naar alle vervoersmodi gekeken worden.

Waterstof heeft zeker toekomst en kan op verschillende manieren geproduceerd worden. Zelf opwekken kan via gascentrales maar kost heel veel energie. Beter is waterstof als residu van een ander productieproces te hergebruiken, of het op te wekken op basis van groene energie zoals zon en wind. Enig nadeel is dat het rendement vandaag nog relatief laag is. Synthetische brandstoffen zijn wel al een haalbaar alternatief. Ze zijn immers relatief makkelijk te implementeren in het bestaande wagenpark en CO2-neutraal.

Een bijkomende uitdaging voor de autosector is zonder twijfel de steeds verdergaande digitalisering. Onze wagen zal ons steeds meer zelf vertellen wanneer een onderdeel onderhoud of vervanging nodig heeft. En software-updates kunnen we vandaag al bij een aantal voertuigen zelf downloaden via wifi.

In een iets verdere toekomst zien we ook autonome voertuigen in het straatbeeld verschijnen. Technologisch kan het vandaag al, maar de effectieve implementatie zal nog wel wat langer op zich laten wachten. Het vraagt immers een heel andere voertuig- en verkeersorganisatie. We zullen in dit verhaal ook evolueren van een individueel naar een collectief eigenaarschap van een wagen. Vloten autonome voertuigen zullen beheerd worden door grotere organisaties, wat wellicht ook een nieuwe uitdaging voor de autokeuring betekent.

Kortom, het zijn boeiende tijden voor de autowereld, de technologische mogelijkheden zijn enorm, en nieuwe generaties kijken met andere ogen naar onze automobiliteit. Klimaat en milieu zijn vragende partij om deze te herdenken, en daarbij moeten verschillende brandstoftypes en vervoerswijzen meegenomen worden in het verhaal.

“De toekomst is positief!”