Autokeuring

Eerste digitale uitnodigingen voor de autokeuring

Vandaag start in Vlaanderen een pilootproject waarbij voertuigeigenaars – aanvullend op de groene herinneringskaart – ook digitaal op de hoogte gebracht worden dat ze hun voertuig moeten aanbieden voor de periodieke keuring. De digitale uitnodiging gebeurt via eBox, een elektronische brievenbus waarin burgers op een veilige manier berichten kunnen ontvangen.

18/1/2023

18/1/2023

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Ons opzet is dat iedereen sneller en gemakkelijker een afspraak kan maken bij de autokeuring. Om dat mogelijk te maken, rollen GOCA Vlaanderen en de sector een aantal actiepunten uit. Vorig jaar werd onder meer het online afsprakensysteem opengetrokken naar twee maanden en werd de capaciteit van de callcenters bijkomend versterkt. Deze digitale uitnodiging is een volgend concreet initiatief om de dienstverlening te verbeteren.”

Extra dienstverlening

GOCA Vlaanderen, de sectorfederatie voor de autokeuring en rijbewijsexaminering, en de keuringsondernemingen starten een pilootproject. Voortaan krijgen burgers ook een digitale uitnodiging voor de autokeuring via eBox. Klanten krijgen de digitale uitnodiging naast de groene herinneringskaart die enkele weken voor de vervaldatum van het keuringsbewijs in de brievenbus valt. Vandaag vertrekken de eerste uitnodigingen via eBox. Deze digitale herinnering is een extra dienstverlening naar de klant en kadert binnen het Actieplan Autokeuring van GOCA Vlaanderen en de keuringsondernemingen dat als doel heeft om de klanttevredenheid te verhogen. Wanneer dit proefproject goed verloopt is het bedoeling om deze werkwijze voor heel Vlaanderen uit te rollen.

3.000 digitale uitnodigingen per dag

Vanaf vandaag zullen elke werkdag minstens 3.000 digitale uitnodigingen vertrekken. Deze berichten zullen ongeveer twee weken eerder dan de groene herinneringskaarten tot bij de klant komen. Klanten worden er zo nog sneller aan herinnerd dat ze hun voertuig moeten aanbieden voor een keuring. Voorwaarde is wel dat burgers beschikken over een actieve eBox. Het voordeel van eBox is dat er een signaal terugkomt naar de autokeuring zodat die weet wie actieve gebruikers van eBox zijn. Wanneer de klant zijn/haar eBox gekoppeld heeft aan Mijn Burgerprofiel, ontvangt die de uitnodiging ook via dat kanaal.

Plan je bezoek aan de keuring tijdig

GOCA Vlaanderen en de Vlaamse overheid roepen burgers graag nog eens op om niet tot het laatste moment te wachten om een bezoek aan de autokeuring te plannen. Je kan je voertuig al voorrijden voor een periodieke keuring vanaf 2 maanden vóór de referentiedatum op het keuringsbewijs, mét behoud van die datum. Zo is je voertuig altijd in orde, belangrijk voor je eigen veiligheid, de verkeersveiligheid en het milieu. Bovendien vermijd je meteen ook een mogelijke toeslag voor een laattijdige keuring of een boete wegens vervallen keuringsbewijs.

www.autokeuring.be