Autokeuring

Eén jaar nieuwe fijnstofmeting bij de autokeuring

Een belangrijk project binnen de autokeuring in Vlaanderen is het verfijnen van de emissiemetingen, met het oog op een duurzame en milieuvriendelijke mobiliteit. Zo werd op 1 juli 2022 de nieuwe emissiemeting van fijnstof geïntegreerd in het keuringsproces. Daarmee wordt België voorloper in Europa.

31/7/2023

24/7/2023

Waarom een nieuwe fijnstofmeting?

Auto’s stoten roetdeeltjes uit. Bij recente dieselmotoren met euronorm 5 en 6 zijn die roetdeeltjes zo klein dat ze niet meer gemeten konden worden met de klassieke roettest. Maar die kleine deeltjesuitstoot is nog schadelijker voor onze gezondheid. Daarom werd de nieuwe fijnstofmeting ingevoerd bij de autokeuring.

Een deeltjesteller meet het aantal roetdeeltjes in de uitlaat van de auto en kan zo nagaan of de roetfilter goed werkt. Als je weet dat een roetfilter 95 tot 99% van de deeltjesuitstoot verwijdert, heeft dit een enorme impact op de luchtkwaliteit.

Een dieselmotor met een goedwerkende roetfilter stoot geen of bijna geen roetdeeltjes uit. Een uitstoot van meer dan 250.000 deeltjes per kubieke centimeter is een eerste indicatie van een mogelijk probleem, waarvoor de autokeuring je een waarschuwing geeft. Worden meer dan 1 miljoen deeltjes per kubieke centimeter gemeten, dan wordt je wagen afgekeurd. Dit betekent immers dat je met een sterk vervuilende wagen rondrijdt.

Hoe kwam de nieuwe fijnstofmeting tot stand?

België was hiermee koploper in Europa, maar ging hierbij zeker niet over één nacht ijs. De nieuwe fijnstofmeting en de bijbehorende afkeurwaarden kwamen tot stand na uitgebreid internationaal onderzoek (consortium samen met universiteiten, onderzoekscentra en metrologische instituten uit Zwitserland, Nederland en Duitsland), na advies van het JRC (Joint Research Centrum) van de Europese Commissie en in overleg met de verschillende regio’s in ons land.

Hoe zit dat in andere Europese landen?

Vanaf januari 2023 zijn ook in Nederland en Zwitserland de roetdeeltjestellingen opgestart in de keuringcenta, Duitsland sloot aan op 1 juli 2023. In Nederland keurt net als bij ons voertuigen af vanaf 1.000.000 fijnstofdeeltjes/cm³, in Duitsland al vanaf 250.000 fijnstofdeeltjes/cm³ waarvoor je in ons land een waarschuwing krijgt. In Zwitserland worden voertuigen goedgekeurd als de deeltjesconcentratie bij laag stationair toerental lager is dan 100.000 deeltjes/cm³ of bij verhoogd stationair toerental lager dan 250.000 deeltjes/cm³.

Wat is het afkeurpercentage in Vlaanderen?

Hierbij de resultaten van 1 jaar nieuwe fijnstofmeting bij de autokeuring:

  • Groene kaart met afkeur (> 1.000.000 deeltjes/cm³): 11,8% (euronorm 5) & 2,8% (euronorm 6)
  • Groene kaart met opmerking (>250.000 & < 1.000.000 deeltjes/cm³): 4,6% (euronorm 5) & 2% (euronorm 6)

Enige duiding!

Tot 1 december 2023 geldt een overgangsmaatregel waarbij voertuigeigenaars de tijd krijgen tot de volgende periodieke keuring om zich in regel te stellen. Daardoor krijg je momenteel ook bij afkeur nog een groene kaart. Dit betekent echter niet dat je kan wachten om het probleem op te lossen, aangezien je bij afkeur immers met een sterk vervuilende wagen rondrijdt ten gevolge van een defect.

Tips voor jou als klant

Het afkeurpercentage blijft ook na 1 jaar nieuwe fijnstofmeting relatief hoog. We roepen voertuigeigenaars dan ook op om zich goed voor te bereiden op de autokeuring, door een degelijk nazicht van hun voertuig vooraf.

Werd je wagen afgekeurd voor een te hoge uitstoot van fijnstof, dan is een grondige diagnose door een professionele garagist een absolute noodzaak. Die zal niet alleen focussen op de roetfilter maar ook op alle andere motoronderdelen die mee aan de oorzaak kunnen liggen. De garagist zal er ook voor zorgen dat je auto pas voor herkeuring wordt aangeboden als die volledig getest en weer in orde is.

Meer weten over de nieuwe fijnstofmeting bij de autokeuring? Wij maakten er een toegankelijke animatievideo over.