Autokeuring

Afgekeurd voor de roetfilter? Vanaf 1 december 2022 tijd tot volgende periodieke keuring om zich in regel te stellen.

Sinds 1 juli 2022 wordt de deeltjestellertest (PN-meting) ingezet tijdens de technische keuring van dieselwagens in Vlaanderen. Die maatregel is er gekomen om roetfilterfraude tegen te gaan en heeft als doel de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van fijn stof te verminderen.

2/12/2022

30/11/2022

Bij een afkeuring wordt op dit moment een keuringsbewijs met een geldigheidsduur van 3 maanden uitgereikt (code 3). Die periode wordt nu tijdelijk verlengd naar 1 jaar (code 5).

Concreet krijgt iedereen dus de tijd tot de volgende periodieke keuring om zich in regel te stellen. In het belang van de consument geldt deze maatregel niet voor keuringen voor verkoop. Keuringen voor verkoop blijven bij afkeuring voor de roetfilter een code 3 ontvangen en hebben drie maanden de tijd om zich in regel te stellen.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Deze test is er gekomen om de luchtkwaliteit te verbeteren en daar sta ik nog steeds achter. Ik denk dat iedereen inziet dat we inspanningen moeten leveren om de luchtkwaliteit te verbeteren. Maar de test is er niet gekomen om de mensen op kosten te jagen. We zien enerzijds dat een aantal merken en garagisten nog oplossingen aan het zoeken zijn om hun klanten zo voordelig mogelijk te helpen. Daarnaast is het vaak even wachten op de levering van een nieuwe roetfilter en zitten we nog steeds in een moeilijke financiële periode van inflatie en prijsstijgingen. Daarom verlengen we de periode van 3 maanden naar 1 jaar. De herstelling moet dan in principe uiterlijk tegen de volgende periodieke keuring in orde worden gebracht. In het belang van de bescherming van de consument, is deze overgangsmaatregel niet van toepassing voor de keuring voor verkoop. Tezelfdertijd laat ik ook bekijken wat we kunnen doen tegen personen die hun voertuig repetitief, zonder herstelling, en dus met minder goede bedoelingen, steeds weer opnieuw aanbieden voor een herkeuring.”

De tijdelijke maatregel gaat in op 1 december 2022 en geldt voor 1 jaar.  

Uit de monitoring van de resultaten sinds 1 juli (tot en met 31 oktober) 2022 blijkt dat 6,8% van de dieselvoertuigen (Cat. M1 en N1) afgekeurd werd omwille van een te hoge uitstoot van fijnstofdeeltjes per cm³.  De afkeurnorm is vastgesteld op meer dan 1 miljoen deeltjes per cm³ en is bewust voldoende ruim genomen zodat bij een afkeuring duidelijk blijkt dat er een probleem is met de roetfilter of dat deze ontbreekt.