Rijbewijs

Aanpassing voorwaarden examenvoertuig motorfiets

Rijbewijscategorie A2

6/5/2021

13/1/2021

Naar aanleiding van de publicatie van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2020 (Belgisch Staatsblad 13 januari 2021) wordt de minimum cilinderinhoud van een examenvoertuig van de categorie A2 verlaagd van 395 cm³ naar 245 cm³.

De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A2 legt het praktisch examen vanaf 23 januari 2021 af met een motorfiets zonder zijspan, met een vermogen van ten minste 20 kW en ten hoogste 35 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van hoogstens 0,2 kW/kg. De cilinderinhoud van een verbrandingsmotor bedraagt minstens 245 cm³. De vermogen/gewichtsverhouding van een motorfiets met elektrische motor bedraagt minstens 0,15 kW/kg.