Privacy- en Cookieverklaring

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

GOCA Vlaanderen - gevestigd in de Technologistraat 21-25 te 1082 Brussel- is beheerder van deze website en bijgevolg verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website verzameld worden.

GOCA Vlaanderen hecht veel belang aan de eerbiediging van je persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie op de website is dan ook beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

Als u vragen heeft over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kan u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van GOCA Vlaanderen, door te mailen naar dpo(at)gocavlaanderen.be. In het Engels heet die functie namelijk de ‘data protection officer’ (of ‘DPO’). U kan ook terecht bij deze functionaris met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen (zie hieronder).

Welke persoonsgegevens verzamelen we en op welke manier?

Persoonsgegevens zijn gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

Wanneer GOCA Vlaanderen uw persoonsgegevens vraagt, worden die behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening tot gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. 

Deze gevallen zijn:

  • uw informatievraag  (inclusief het maken van een afspraak)
  • een door u gewenste dienstverlening (inclusief het ontvangen van een nieuwsbrief)

Wanneer u contact met ons opneemt via de website, verzamelen we uw identificatiegegevens en uw bericht. Voor het inschrijven op onze nieuwsbrief, verzamelen we alleen uw mailadres. GOCA Vlaanderen geeft je daarbij de volgende garanties.

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt:

  • om de door u gevraagde informatie te verstrekken
  • om de door u gewenste dienstverlening te realiseren

De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde en voornoemde doelstellingen. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de bovenvermelde doelstellingen. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Delen we uw persoonsgegevens met anderen?

Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, bijvoorbeeld onze leden-ondernemingen erkend door de Vlaamse overheid voor de uitvoering van de autokeuring en rijexaminering. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. Het is ook mogelijk dat deze derden in het kader van deze opdracht nog andere informatie dienen te verzamelen. 

Wat zijn uw rechten?

U hebt steeds het recht om ons te verzoeken tot inzage, beperking, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om bezwaar te uiten tegen de verwerking van de persoonsgegevens, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit of ons te verzoeken deze gegevens over te dragen. U hebt tevens de mogelijkheid om op elk moment uit te schrijven op onze nieuwsbrief.

De mogelijkheden tot uitoefening van deze rechten gelden in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening voor gegevensbescherming. Om uw rechten uit te oefenen, kan u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van GOCA Vlaanderen door te mailen naar dpo(at)gocavlaanderen.be

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd en hoe gaan wij ermee om?

We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of misbruik. We zijn ons bewust van het mogelijk gevoelige karakter van de informatie die u ons in vertrouwen bezorgt. GOCA Vlaanderen zorgt er bijgevolg voor dat alle persoonsgegevens en andere informatie die u ons bezorgt met de hoogste confidentialiteit worden behandeld en garandeert de geheimhouding ervan. 

Cookies

We maken gebruik van cookies op deze website. Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee de website of applicatie uw browser kan herkennen tijdens een bezoek of opeenvolgende bezoeken. Cookies maken daardoor in het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller.

U kan de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kan op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen. Wij verwijzen u graag naar de officiële website van de door u gebruikte browser om dit verder te ontdekken.

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien anders uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

Hieronder vindt u een gedetailleerde overzicht van de cookies die worden gebruikt op deze website:

Noodzakelijk (2)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam: __sharethis_cookie_test__

Aanbieder: Sharethis

Doel: Deze cookie bepaalt of de browser cookies accepteert.

Vervaltermijn: Session

Type: HTTP Cookie

---------------------------------

Naam: CookieConsent

Aanbieder: Cookiebot

Doel: Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein

Vervaltermijn: 1 jaar

Type: HTTP Cookie

Statistieken (3)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam: _ga

Aanbieder: Google

Doel: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Vervaltermijn: 2 jaar

Type: HTTP Cookie

---------------------------------

Naam: _gat

Aanbieder: Google

Doel: Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

Vervaltermijn: 1 dag

Type: HTTP Cookie

---------------------------------

Naam: _gid

Aanbieder: Google

Doel: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Vervaltermijn: 1 dag

Type: HTTP Cookie

Algemene informatie

We hebben het recht om deze verklaring te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen kan u steeds terugvinden op onze website onder ‘Privacy- en Cookieverklaring’.