Veelgestelde vragen cat. G

Veelgestelde vragen over het rijbewijs cat. G in Vlaanderen.

Ik ben al houder van een buitenlands rijbewijs voor een landbouwvoertuig. Wat moet ik doen om een Belgisch rijbewijs G te verkrijgen?

Je bent niet vrijgesteld van scholing en examens als je houder bent van een buitenlands rijbewijs van een landbouwvoertuig. Om een Belgisch rijbewijs te verkrijgen voor de categorie G moet je slagen voor het theorie- en praktijkexamen.

Mag ik ook op de openbare weg rijden als ik een scholing volg zonder begeleider voor categorie G?

Dit is verboden. Je mag alleen op privéterrein oefenen. Wil je oefenen op de openbare weg? Dan zal je dit moeten doen onder begeleiding van een instructeur van een erkende rijschool, erkende landbouwschool of erkend landbouwvormingscentrum.

Let op, als je scholing volgt zonder begeleider, dan zal iemand met een rijbewijs categorie G heen en terug moeten rijden naar het examencentrum. Ook als je geslaagd bent voor je praktijkexamen. Je mag pas op de openbare weg rijden vanaf het moment dat je jouw definitief rijbewijs hebt ontvangen van jouw gemeentebestuur.

Welke specifieke leerstof moet ik kennen voor het theorie-examen categorie G?

De specifieke leerstof voor de categorie G bestaat uit twee grote delen: een gedeelte over de kennis van de openbare weg (leerstof voor alle categorieën) en een specifiek gedeelte voor de categorie G. Alle informatie over het theorie-examen categorie G vind je in deze informatiebrochure.

Welke specifieke leerstof moet ik kennen voor het praktijkexamen categorie G?

Het examen op privéterrein bestaan uit twee grote onderdelen: een gedeelte met voorafgaande controles en manoeuvres (in rechte lijn achteruitrijden, draaien in achteruit in een garage en (ont)koppelen van een aanhangwagen). Alle gedetailleerde informatie over de voorafgaande controles en manoeuvres op het praktijkexamen vind je in deze informatiebrochure.

Welke voorafgaande controles moet ik kunnen uitvoeren tijdens het praktijkexamen op privéterrein categorie G?

Alle gedetailleerde informatie over de voorafgaande controles op het praktijkexamen vind je in deze informatiebrochure.

Samengevat, moet je volgende controles kunnen uitvoeren: bedieningshandelingen; dashbordkennis; preventieve controles

Welke documenten moet ik kunnen voorleggen bij de aanvang van mijn praktijkexamen categorie G?

Indien je het praktijkexamen aflegt met een eigen voertuig:

 • jouw geldige identiteitsdocument
 • het nog geldige attest van slagen* voor het theorie-examen
 • de verklaring omtrent de lichaamsgebreken en kwalen die ondertekend is, of vergezeld is van, naargelang het geval, de voorgeschreven attesten;
 • het nog geldige verzekeringsbewijs inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor de tractor waarmee u zich aanbiedt (groene kaart – Internationaal verzekeringsbewijs);
 • het inschrijvingsbewijs van de tractor, en eventueel van de aanhangwagen, waarmee je je aanbiedt
 • het groene, nog geldige keuringsbewijs van de tractor en van de aanhangwagen waarmee je je aanbiedt
 • het identificatieverslag van de tractor en van de aanhangwagen waarmee je je aanbiedt
 • het betalingsbewijs van de retributie (bij voorafbetaling).

Indien u beroep heeft gedaan op een erkende rijschool, landbouwschool of erkend landbouwvormings-centrum:

 • jouw geldig identiteitsdocument
 • het nog geldige attest van slagen* voor het theorie-examen
 • de verklaring omtrent de lichaamsgebreken en kwalen die ondertekend is, of vergezeld is van, naargelang het geval, de voorgeschreven attesten
 • het betalingsbewijs van de retributie (bij voorafbetaling).

Het attest van aangifte van verlies, van diefstal of van beschadiging/vernietiging van een identiteitskaart van Belg of van een identiteitskaart voor vreemdeling - wordt aanvaard. Het formulier “Aanvraag om een rijbewijs” zal echter door het examencentrum worden bewaard en zal je enkel op vertoon van het identiteitsdocument zelf worden overgemaakt. Een paspoort wordt niet aanvaard. Van geen enkel document wordt een fotokopie aanvaard.

Welke manoeuvres moet ik kunnen uitvoeren tijdens het praktijkexamen categorie G?

Alle gedetailleerde informatie over de manoeuvres op het praktijkexamen vind je in deze informatiebrochure. Samengevat, moet je volgende drie manoeuvres kunnen uitvoeren: in rechte lijn achteruitrijden, draaien in achteruit in een garage en (ont)koppelen van een aanhangwagen.

Denk eraan dat het mogelijk moet zijn om met het examenvoertuig het manoeuvre uit te voeren, rekening houdend met de volgorde van de groepen.

Aan welke voorwaarden moet mijn examenvoertuig voldoen?

Je legt het praktijkexamen af met een samenstel bestaande uit een land- of bosbouwtrekker en een aanhangwagen. Denk eraan dat je veiligheidshandschoenen ter beschikking moet hebben. Je trekkende voertuig en aanhangwagen moeten aan enkele voorwaarden voldoen om toegelaten te worden tot het praktijkexamen.

Alle informatie over de voorwaarden voor het examenvoertuig categorie G vind je in deze informatiebrochure. Samengevat, moet jouw trekker en aanhangwagen aan volgende voorwaarden voldoen.

De land- of bosbouwtrekker moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • de MTM* bedraagt minimum 6.000 kg
 • de cabine is gesloten en is uitgerust met een passagierszetel voor de examinator
 • uitgerust zijn met een nummerplaat (vooraan reproductie, achteraan origineel
 • voorzien zijn van een snelheidsplaat (40 of 30 km/u).
 • De maximale breedte van het examenvoertuig bedraagt 2m55.
 • Speciaal aangebrachte tekens om jou te helpen bij het examen, evenals herkenningspunten aangebracht op het trekkend voertuig of de aanhangwagen om het manoeuvre koppelen te vergemakkelijken, zijn niet toegelaten.
 • Tijdens het examen moeten de onafhankelijke rempedalen altijd gekoppeld zijn.

De aanhangwagen moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de MTM* bedraagt minimum 18.000 kg
 • de opbouw van de aanhangwagen moet minstens zo zijn dat de kandidaat verplicht is de buitenachteruitkijkspiegels te gebruiken om vanaf zijn zitplaats het verkeer achter, links en rechts gade te slaan, en om onder meer een ander voertuig waar te nemen dat begonnen is met in te halen
 • uitgerust zijn met een nummerplaat achteraan (reproductie van de nummerplaat van de tractor indien de aanhangwagen niet is ingeschreven – originele nummerplaat indien de aanhangwagen wel is ingeschreven) ***
 • voorzien zijn van een snelheidsplaat (40 of 30 km/u)
 • voorzien zijn van de nodige wielkeggen voor het vastzetten van de aanhangwagen (minimum 2).
 • De laadbak van de aanhangwagen mag tijdens de manoeuvres niet gelift worden.

Het samenstel (trekker én aanhangwagen) moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de lengte bedraagt minimum 9 meter.
 • een snelheid van minimum 30 km/u op horizontale weg kunnen halen
 • het voertuig mag niet geladen zijn
 • het voertuig moet op de achterzijde en op een duidelijk zichtbare plaats uitgerust zijn met een L-teken (tenzij voertuig van de erkende rijschool, landbouwschool of erkend landbouwvormingscentrum).
 • Parkeerhulpsystemen, camera’s en prisma’s bedoeld om jou te helpen bij de manoeuvres zijn wel toegelaten, op voorwaarde dat deze hulpsystemen origineel op het voertuig voorzien zijn.
 • Technisch en administratief in orde zijn.
 • Het examenvoertuig moet de uitvoering van de manoeuvres toelaten volgens de afmetingen hierboven vermeld.
 • Het examenvoertuig moet in voldoende nette staat zijn, ook wat lichten en signalisatie betreft.

*** Het examen mag niet worden afgenomen met een voertuig met handelaarsplaat, proefrittenplaat of transitplaat van korte duur, noch met een voertuig ingeschreven als oldtimer. De tijdelijke kentekenplaten van lange duur, ook wel internationale kentekenplaten genoemd, zijn wél toegelaten (o.a. kentekenplaten voor Shape en NAVO). Buitenlandse nummerplaten zijn in sommige gevallen ook toegelaten. Indien u het praktijkexamen wenst af te leggen met dergelijk voertuig, gelieve dan het examencentrum hiervan op de hoogte te brengen bij het maken van de afspraak voor het praktijkexamen.

Ik ben houder van een rijbewijs G en wens met mijn landbouwvoertuig andere activiteiten dan land- of bosbouw te doen. Welk rijbewijs is vereist?

Indien het samenstel nietgebruikt wordt in het kader van land- of bosbouw, is het rijbewijs G dus niet voldoende.

Dan blijven de mogelijkheden C1+E of C+E over. Om te kunnen bepalen welk van detwee rijbewijzen vereist is, moet men de MTM van de aanhangwagen kennen:

 • bedraagt de MTM van het samenstel (= MTM tractor +MTM aanhangwagen) hoogstens 12000 kg, dan is een rijbewijs C1+Evereist;
 • bedraagt de MTM van het samenstel (= MTM tractor +MTM aanhangwagen) meer dan 12000 kg, dan is een rijbewijs C+Evereist.

Een uitzondering is  voorzien voor bestuurders, geboren vóór 1 oktober 1982, van voertuigen van de categorie G en van voertuigen van traag vervoer . In dit geval stelt de reglementering dat er geen enkel     rijbewijs is vereist.

Kalm
Druk
Zeer druk
Volzet
Enkel op afspraak
Gesloten
Geen info beschikbaar
Antwerpen
Antwerpen
Noorderlaan 34-36 - 2060 Antwerpen
Brasschaat
Sint-Jobsesteenweg 134 - 2930 Brasschaat
Deurne
Santvoortbeeklaan 34-36 - 2100 Antwerpen
Heist-op-den-Berg
Wouwerstraat 5A - 2220 Heist-op-den-Berg
Hoboken
Pierre van den Eedenstraat 100 - 2660 Antwerpen
Malle
Ambachtsstraat 17 - 2390 Malle
Mechelen
Brusselsesteenweg 460 - 2800 Mechelen
Turnhout
Veedijk 40 - 2300 Turnhout
Willebroek
Hoeikensstraat 1B - 2830 Willebroek
Limburg
Alken
Industrieterrein Kolmen 1308 - Pickardstraat 30 - 3570 Alken
Hechtel-Eksel
Eindhovensebaan 50 - 3941 Hechtel-Eksel
Oost-Vlaanderen
Brakel
Industrielaan 8 - 9660 Brakel
Dendermonde
Cooremannekens 12 - 9200 Dendermonde
Eeklo
Industrielaan 15 - 9900 Eeklo
Erembodegem
Industrielaan 24 - 9320 Erembodegem
Nazareth
Venecoweg 16 - 9810 Nazareth
Sint-Denijs-Westrem
Poortakkerstraat 127 - 9051 Gent
Sint-Niklaas
Oostjachtpark 8 - 9100 Sint-Niklaas
Stekene
Zavelstraat 25 - 9190 Stekene
Wondelgem
Industrieweg 2 - 9032 Gent
Zwijnaarde
Buitenring-Zwijnaarde 1 - 9052 Gent
Vlaams-Brabant
Diest
Industrieterrein 2 7 - 3290 Diest
Londerzeel
Technologielaan 37 - 1840 Londerzeel
Rotselaar
Wingepark 3 - 3110 Rotselaar
Tienen
Sint-Maurusweg 23 - 3300 Tienen
Zellik
Z.1 Researchpark 90 - 1731 Asse
Zemst
Erasmuslaan 21 - 1804 Cargovil
West-Vlaanderen
Brugge
Kolvestraat 29 - 8000 Brugge
Deerlijk
Pontstraat 87 - 8540 Deerlijk
Diksmuide
Steenbakkerijstraat 2 - 8600 Diksmuide
Ichtegem
Arthur Coussensstraat 75 - 8480 Ichtegem
Ieper
Rozendaalstraat 26 - 8900 Ieper
Oostende
Zandvoordestraat 442A - 8400 Oostende
Roeselare
Roelensbeekstraat 2 - 8800 Roeselare
Tielt
Meulebeeksesteenweg 10 - 8700 Tielt
Wevelgem
Noordstraat 3 - 8560 Wevelgem